Protokoll nr. 7 2011

Møtetittel:

styremøte

Møtedato:

28.08.2011

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

03.10.11

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

 

Vedlegg:

   

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Sakliste

/

Post inn:
Fra NKK:
RIK og Brkshundprøver 29/6-11 REf,nr. 84-11055 NKKS representant er Gunnar Aagesen vare Geir Flønes
Funksjonsanalyse 02.07.11 ref.nr. 81-11018 NKKs representant er Ola Vallan
Mentalbeskrivelse av hund 02.07-11 ref.nr. 87-11024 NKKS representant er Ola Vallan
Mentalbeskrivelse av hun. Ref.nr. 87-11025 NKK representant er Ola Vallan
Funksjonsanalyse 03.07.11 NKKs refnr. 81+11019 Nkks repreentant Ola Vallan
RIK-Brukshundprøve 08.07.11 ref.nr. 84-11056 Nkks representant er Gunnar Aagesen Vara Geir Flønes

Rik.Brukshundprøer ref.nr. 84-11057 NKKs representant er Gunnar Aagesen vara Geir Flønes

Rik Brukshundprøver 10.07.11 NKKs ref.nr. 84-11058 Nkks representant Gunnar Aagesen vara Geir Flønes

Rikprøver 10.06.11 ref,nr. 84-11058 Prøven er anerkjent

Rik-Brukshunprøver ref.nr. 84-11057. Prøven er anerkjent

Rik.brukshundprøver den 08.07.11 ref.nr. 84-11065 – Prøven er anerkjent

Rik-Brukshundprøver 29/6-11 Ref.nr. 84-11055. Prøven er anerkjent

Utstilling og lydighetsprøve den 9/6 Ref.nr. 12-110358. Arrangement anerkjent

Rik Brukshundprøver Ref.nr. 84-11070 den 21.08.11. NKKs representant: Geir Flønes

Rk-brukshundprøver 20.08-11 ref.nr. 84-11067. Nkks representant Geir Flønes

Fra Hans Ole Klomstad har vi mottatt tilbud vedrørende brøyting/strøing vinteren 11/12

Årsmøte i NKK region Trøndelag 29.september
Geir, Trond og Liv Evjen

 

25/11

Post ut:

Sendt brev til Hans Ole Klomstad vedørende tilbud om brøytingUnni

 

26/11

Vedrørende tilbud fra Hans Ole Klomstad vedtok styret følgende.: Styret går for tilbudet vi fikk fra Klomstad. Dette var nesten identisk me det vi har hatt sist vinter.

   

27/11

Forespørsel fra HBU om å få låne vårt høytaleranlegg på NM på Sølen. Styret vedtok å låne ut dette. Trond Aagesen tar det med og har ansvaret for

Trond

 

28/11

I forbindelse med neste styremøte kalles både avlskontaktene og kurskomiteen inn til møte
Lag plakater til treningsbanen ang. treningsavgift

Styremøter: 3. Oktober og 3. November
Medlemsmøte 6. Oktober

Oktoberfest 8. Oktober

Julemøte 3. Desember

Årsmøte 7. Januar 2012 med frist for innsending av forslag den 3. Desember2011.

   

Oppfølging:

Hilde Eriksen/ Hilde Skamfer sjekker pris og eventuelt kjøp av ny fryser

Begynne å se om vi har noen kandidater som vi skal søke om å få fårehunden.