Protokoll nr. 6 2011

Møtetittel:

styremøte

Møtedato:

07.06.2011

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

25..08.11

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

 

Vedlegg:

   

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

 

X

Unni Wikstrøm

X

 

Ragnar Bangsund

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Sakliste

 

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

20/11

Post inn:
Fra NKK Region Trøndelag. Varsel om årsmøte

Henvendelse fra et medlem i Norsk Schaferhund Klub vedrørende mangel av stamtavle på valp kjøpt av oppdretter fra avd. Nordenfjeldske.
Styret tok saken til etterretning.
Fra NKK karatertest den 29.04.06 Ref.nr. 80-06013 Prøven er anerkjent
Mottatt møtereferat fra valpeshowkomiteen.
Brev fra HS vedrørende SL1 som hadde blitt uteglemt fra utstillingsreglene.

Trond / Geir og Liv Evjen

 

21/11

Post ut:

Send mail til Liv Evjen om deltakelse på NKK Region Trøndelags åsmøte.
Sendt svar vedrørende henvendelse fra avd. Hedmark vedrørende godkjenning av trening gruppe C

   

22/11

Innkjøp av 5 ”bukker” som skal brukes i forbindelse med stevner. Disse er ment brukt som ”veivisere”

Unni

 

23/11

Innkalle avlskontaktene for å gjennomgå rutiner.
Inntalle
kurskomiteen, Instruktører Hva kan gjøres for at de skal ha kurs.

   

Oppfølging:

Hilde Eriksen/ Hilde Skamfer sjekker pris og eventuelt kjøp av ny fryser

Ordne vaffelvaktlister for høsten og legg ut på hjemmesida. Unni og Hilde
Begynne å se om vi har noen kandidater som vi skal søke om å få fårehunden.

 

Protokoll nr. 5 2011

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

07.06.2011

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

05.072011

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

 

Vedlegg:

   

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Ragnar Bangsund

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

18/11

Post inn: Henvendelse fra Nidaros Brukshundklubb med forspørsel om å leie av vårt anlegg 4 dager for å avvikle sine steevner.
Mail fra HS om at alle resultater på alle prøver skal sendes inn fortløpende for å bli lagt ut på hjemmesida til kluben sentralt.
Mottatt fra NKK mail vedrærende innsending av momskompensasjon for hundeklubber
Fra NKK Rik Brukshundprøve Ref,nr, 84-09082 den 23.09.11 er anerkjent
Fra NKK Ref.nr. 12-110109 Utstilling den 01.05.11 er anerkjent
Informasjon om at et medlem av Norsk Schaferhundklubb har fått aktivitetsforbud i 6 måneder.
Mottatt mætereferat fra Lydighetskomittens møte den 15/5-11

   

16/11

Post ut:
Svart på henvendelse fra Nidaros Bruksundklubb . Det ble negativt da vi ikke leier ut vårt anlegg til konkurrerende virksomhet.

Send mail til komittene at de selv er ansvarlig for å samsnakke seg imellom om innkjøp av gaver til event. Personer som vi har lånt områder til for å få gjennoført våre stevner og lignende. Grunneier og Klomstad ordner styret gave til ved årets slutt.
Send mail til drift og vedlikehold om at de heretter skal lese av strøm, bestille tømming av cantainer og toalett.


UnniUnni

 

17/11

Det må erstattes en person i styret og en person i kurskomiteen

Trond

 

18/11

Kontakt med grunneier vedrørende det som er utleid til den andre klubben. Sjekk hvilke avtaler som gjelder Hva kan gjøres?

Hilde E

 

19/11

Bovierklubben hadde test i vår løype. Medlemmer av komiteer skal ikke gjøre avtaler uten at styret er informert. Det le sakt at de som var der skal være figuranter på vårt stevne i gjengjeld.

   

Oppfølging:

Hilde Eriksen/ Hilde Skamfer sjekker pris og eventuelt kjøp av ny fryser

Trond Aagesen samtaler med Drift og vedlikehold vedrørende kjøp av gressklipper. Prøver ut klippere lørdag 7. mai 2011. (FERDIG)

Ordne vaffelvaktlister for høsten og legg ut på hjemmesida. Unni og Hilde
Begynne å se om vi har noen kandidater som vi skal søke om å få fårehunden.
Kjøpt gave til avd. Møre og Romsdal i forbindelse med deres 40-års jubileum. Unni ordnet.

Protokoll nr. 4 2011

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

04.05.2011

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

07.06.2011

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

 

Vedlegg:

   

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Ragnar Bangsund

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

15/11

Post inn:
Fra NKK Funksjonsanalyse 10.04.2011 Ref.nr. 81-11003 er Ola Vallan oppnevnt som NKK sin representant.

Fra NKK Rik- Brukshundprøver den 09.05.2011Ref.nr. 84-10022. Prøven er anerkjent.

Mail fra medlem i styret om at han trekker seg grunnet ny jobb.

Brev fra avd. Hedmark vedrørende bruk /godkjenning av treningsbane til ett av våre medlemmer.

   

16/11

Post ut:
Sendt brev til medlem av styret som har gått ut
 

17/11

bullet Går til innkjøp av lås til døren inn der fryseren står
bullet Hilde E. Har vært i kontakt med Siemens ang. Feil på alarmanlegget. Vi må få rettet opp dette uten at vi skal betale noe mer.
bullet Nytt medlem i styret. Alle skal komme med forslag og deretter sette valgkomiteen på saken.
bullet Den gamle traktoren vil bli satt i stand og brukt på Øra. Trond Eriksen skal stå for den jobben.
bullet Medlemsmøte 09.06.2011. Tema vil være info fra avlskontaktene.
bullet Send blomster til Ingerid Brækstads 90.årsdag. Hilde E
bullet Hilde E. lager en oversikt over sine oppgaver i styret. Prøver å fordele noen av disse så hun ikke får så stor belastning.
   

Oppfølging:

Hilde Eriksen/ Hilde Skamfer sjekker pris og eventuelt kjøp av ny fryser

Trond Aagesen samtaler med Drift og vedlikehold vedrørende kjøp av gressklipper. Prøver ut klippere lørdag 7. mai 2011.