Protokoll nr. 3 2011

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

06.04.2011

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

04.05.2011

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

 

Vedlegg:

   

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

 

x

Unni Wikstrøm

X

 

Ragnar Bangsund

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Tormod Sumstad

 

x

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

11/11

Post inn:
Mottatt søknad fra Norsk Pincher Klub avd. Sør-Trøndelag om leie av klubbhus og bane for handlerkurs 15-17 april
Mottatt bekreftelse pr. Mail fra ”Pelle” Sven Erik Lundkvist dommeroppdrag 24-25 september 2011.

Brevfra NKK Orientering vedrørende mulig samarbeid med komersielle hundskoler.
Sendt mail til medlem i styret om vedkommende skal fortsette eller ei. Avventer svar.

   

12/11

Post ut:
Sendt svar til Norsk Pincher Klub avd. Sør-Trøndelag med avslag på leie av klubbhus og bane.
Sendt brev til HS vedrørende valpepakken. Og spurt hvordan de har tenkt å gjennomføre distribusjon i år.


Unni

Unni

 

13/11

Vedtak om å kjøpe gave til avd. Møre og Romsdal i forbindelse med deres jubileum

Hilde E.

 

14/11

Gjennomgang av medlemslister for å forsikre oss om at tillitsvalgte har betalt medlemskap og treningsavgift
Innkalle til dugnad den 14.04.11
Innkjøp av gjødsel
Det jobbes med tilbud på ny gressklipper

Hilde E.

Unni
Trond
Drift og vedlikehold

 

Oppfølging:

Hilde Eriksen ordner med skap til pokal
Hilde Eriksen ordner med 4 nye koder til alarmen Gjennomført

Hilde Skamfer tar ny kontakt med støttekomiteen for å få høre status

Hilde Eriksen/ Hlde Skamfer sjekker pris og eventuelt kjøp av ny fryser

Protokoll nr. 2 2011

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

12.03.2011

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

06.04.2011

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

 

Vedlegg:

   

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Ragnar Bangsund

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Tormod Sumstad

 

x

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

06/11

Post inn:
Forespørsel fra medlem om å lage en ”tag” for bruk for medlemmene
Mail fra Norsk Polarhunklubb vedrørende leie av Stavsøra den 01.10.11

   

07/11

Post ut:
Sendt svar til medlem om at hun kan kage en slik ”tag”
Sendt svar til Norsk Polarhundklubb vedrørende leie av Stavsøra til utstilling.
Sendt melding til testkomiteen om at de kan bestille ne maskin til å bruke under test.

   

08/11

Før styremøte hadde vi mote med støttekomiteen. Det er en ”tung” komite . Det kommer 2 nye medlemmer inn i gruppa Dette grunnet at noen er syk og ikke kan være med hele tiden. Alle i støttekomiteen har fått nøkler. Rita er vagt til leder. Det vil bli kjøpt inn ny fryser som skal stå inn i klubbhuset og de gamle fryseskapene som står inn i klubbhuset blir kassert. Komiteen ordner med liste over hva vi har av mat i klubbhuset. De ordner også en turnusliste internt over hvem som skal handle inn osv.

   

09/11

Det vil bli familiedag på Kristi Himmelfarts dag. Her blir det schäferhundsprint og rebusløp, grilling osv.

Styret ordner med gavekort som premie .

Hilde S/ og Hege P. Moe

 

10/11

Styret gjennomgikk møtereferatet fra møte med komiteene. Dette var en fruktbar kveld og vi må gjenta denne til høsten også.
Testkomiteen har kommet med ønske om en maskin som skal brukes på den ”lille hare” under test.
Styret har vedtatt at de kan gå til anskaffelse av en slik maskin.
Kalk, gjødsel må kjøpes inn. Det tar ikke så lang tid før vi må starte med dette arbeidet. Videre må det innhentes priser på gressklipper
Ta kontakt med Liv vedrørende å informere om de nye utstillingsreglene.
Gjennomgang av årsmøtemappa som skal gjennomgås på medlemsmøte den 17.03.

Styret


Testkomiteen

Drift og vedlikehold
Unni

 

Oppfølging:

Hilde Eriksen ordner med skap til pokal
Hilde Eriksen ordner med 7 nye koder til alarmen

Protokoll nr. 1 2011

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

02.02.2011

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

12.03.2011

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

 

Vedlegg:

   

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Ragnar Bangsund

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Tormod Sumstad

 

x

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

49/10

Fra NKK

Rik-Brukshundprøver 09/12-10 Ref.nr. 84-10094 anerkjent

Rik-Brukshundprøver 25/9-10 Ref.nr. 84-10087 anerkjent

Rik-brukshundprøver den 30/10-10 ref.nr. 84-10105 anerkjent

Rik-brukshundprøver den 31/10-10 ref.nr. 84-10106 anerkjent

Post fra HS vedr. aktivitetsperre på medlemmer

Mail fra medlem som ønsker anbefaling for instruktørutdanning.

Mail fra ordensrådet vedrørende tildeling av Fårehunden i bronsje

   

50/10

Post ut:
Svart på mail fra medlem som ønsket anbefaling for instruktørutdanning.

Unni

 

01/11

Post inn:

Fra NKK prøvemapper på Funksjonsanalyse:
ref.nr. 81-11001 den 09.04.11
ref.nr. 81-11003 den 10.04.11
ref.nr. 81-11018 den 02.07.11
ref.nr. 81-11019 den 03.07.11
ref.nr. 81-11027 den 01.10.11
ref.nr. 81-11028 den 02.10.11

Disse er overlevert Catrine Sallaup

Fra NKK Prøvemappe Mentalbeskrivelse på Hund
ref.nr. 87-11010 den 23.05.11
ref.nr. 87-11024 den 02.07.11
ref.nr. 87-11025 den 03.07.11
Ref.nr. 87-11041 den 01.10.11
ref.nr. 87-11042 den 02.10.11
Disse er overlevert Catrine Sallaup

Fra NKK Prøvemapper Rik og Brukshundprøver
ref.nr. 84-11002 den 27.03.11
ref. nr. 84-11012 den 30.04.11
ref.nr. 84-11013 den 01.05.11
ref.nr. 84-11020 den 14.05.11
ref.nr. 84-11022 den 15.05.11
ref.nr. 84-11033 den 02.06.11
ref.nr. 84-11055 den 29.06.11
ref.nr. 84-11056 den 08.07.11
ref.nr. 84-11057 den 09.07.11
ref.nr. 84-11058 den 10.07.11
ref.nr. 84-11067 den 20.08.11
ref.nr. 84-11070 den 21.08.11
ref.nr. 84-11093 den 24.09.11
ref.nr. 84-11097 den 25.09.11
ref.nr. 84-11110 den 15.10.11
ref.nr. 84-11113 den 16.10.11
Disse mappene er overlevert Annett Bäck

Mail fra Norsk Polarhundklubb vedrørende leie av bane for utstilling 1/10-11

Mail fra Nidaros BHK Agility vedr. leie av bane for agilitystevne 2/7-11

Tilbud om kjøp av klubbeffekter (klær) fra Silje Angell Schilling i Sjokkpris, tas med på medlemsmøte
Mail fra Lillys Studio i Ålesund ,med ønske om å ha stand på våre arrangement, Fotografering av hund.

Mail fra HS vedr. saker til årsmøte


Mail fra medlem i kurskomiteen som ønsker å trekkes seg fra verv10/2-11

 

Mail fra medlem i kurskomiteen som ønsker å trekke seg fra verv
Mail fra HS vedr. annonse i katalogen for Norsk Vinner

Unni

 

02/11

Post ut:
Sendt dommerbekreftelse på lydighetsstevne den 9. Og 10. Juli til dommer Arild Eriksen
Sendt dommerbekreftelse til lydighetsstevne den 25. September til Tanja Hulsund
Sendt mail til Lillys Studio i Ålesund
Sendt mail til medlem som har trukket seg som medlem i kurskomiteen.
Sendt mail til Norsk Polarhund Klubb om leie av Stavsøra 01.10.11
Sendt mail til Nidaros BHK. Agility om leie av Stavsøra 02.07.11

   

03/11

Bestill hotell til årsmøtedelegatene /opservatører
Bestill flybiletter til årsmøte for delegatene/opservatører

Unni
Hilde E

 

04/11

Kontaktpersoner fra styret opp mot komiteene:

Lydighetskomiteen. Ragnar Bangsund

Brukshundkomiteen: Geir Flønes

Utstillingskomiteen: Trond Aagesen

Testkomiteen: Unni Wikstrøm

Kurskomiteen: Hilde Eriksen

Drift og vedlikehold: Trond Aagesen

Redaksjonskomiteen: Unni Wikstrøm

Støttekomiteen: Hilde Skamfer

   

05/11

Kickoffsamling med komiteene den 19/2 kl. 13.00
Medlemsmøte den 17. mars kl, 19,30 Tema: Årsmøtemappa
Styremøter vår 2011 er: 12. mars, 6.april og 4 mai 2011.

   

Oppfølging:

Hilde Eriksen ordner med skap til pokal