Protokoll nr. 12 2012

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

05.12.2012

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

06.01.13

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

Vedlegg:

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Odd Arve Nedahl

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

45/12

Post inn:

Fra NKK Rik-og brukshundprøver den 22.09.12 ref.nr. 84-12080 er anerkjent
Fra NK Rik- og brukshundprøver den 23.99.12 ref.nr. 84-12084 er anerkjent
Fra HS: NKK starter kurs for å utdanne RIK-dommere den 8-10 03.2013 i Oslo.
Fra NKK informasjon om kontingent for 2013 forfaller 31.januar 2013.
Bev fra Melhus kommune vedrørende mulig ulovlig oppsatt bygging på eiendom gnr./bnr 1/1

46/12

Generalforsamling 31. Januar kl. 19.30 på Stavsøra
Frist for saker 3. Januar 2013
Styremøte 6. Januar 2013
Klubbnytt er nesten ferdig så det kommer ut til jul.
Gå gjennom mailadresser etter generalforsamling.

47/12

Sendt brev til Melhus kommune med utredning om leieforhold på Stavsøra. Ber om et møte med kommunen.

Oppfølging: Toalettbrakke. Sammenligning av priser for tilnærmet samme løsning fra to produsenter

Se på alternativer for kjøp/leasing av kopimaskin på Stavsøra

 

Protokoll nr. 11 2012

Møtetittel:

Styremøte Nr. 11

Møtedato:

21.11.2012

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

05.12.2012

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

Vedlegg:

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Odd Arve Nedahl

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

42/12

Post inn:.
Mottatt brev fra Melhus kommune vedrørende mulig ulovlig oppsetting av bygning på gnr/bnr 1/1
Mottatt mail fra Dommerforeningen med datoer for møter på Stavsøra i 2013.
Fra NKK mottatt brev med invitasjon om dugnad i forbindelse med NKKs internationale utstilling i Trondheim 6/6-7-13
Mottatt melding fra ordensrådet innstilling til kadidater for tildeling av ”fårehunden”
Mottatt nye kriterier/statutter for HS ærespremier
Fra NKK utstilling/lydighet ref.nr. 12-120521 er anerkjent
Fra NKK Funksjonsanalyse 18/10-12 ref.nr. 81-08038 er anerkjent
Fra NKK Funksjonsanalyse 06/05-12 ref.nr. 81-07009 er anerkjent
Fra NKK Utstilling/lydighet 22.09.12 ref.nr. 12-120521 er anerkjent
Brev fra medlem med beklagelse på oppførsel
Fra NKK Rutiner for håndtering av dispensasjonssøknader fra NKKs etiske grunnregler

43/12

Post ut:
Sendt mail til komiteene vedrørende forslag på medlemmer i de respektive komiteer.
Sendt mail til komiteene vedrørende innsending av årsmelding for 2012 og om det er noen ønsker som skal være med på budsjettet for 2013
Sendt brev til medlem vedrørende forespørsel på støtte ved instruktørutdannelse.
Sendt positivt svar i forbindelse med søknad om å utsette siste del av kursene til RIK-rekruttlaget.
Sendt mail til medlem vedrørende medlemskap.
Sendt poitivt svar på mail til medlem vedr. Trening gruppe C utenom klubbens område

44/12

Gjennomgang av klubbnytt
Sendt julehilsen til våre æresmedlemmer Thor Moen og Liv Evjen
Klomstad gruser opp veien til Stavsøra og Ramlo tar regningen.
Budsjettmøte på styremøte den 5. Desember.

Oppfølging: Toalettbrakke. Sammenligning av priser for tilnærmet samme løsning fra to produsenter

Se på alternativer for kjøp/leasing av kopimaskin på Stavsøra

 

Protokoll nr. 10 2012

Møtetittel:

Styremøte Nr. 10

Møtedato:

17.10.2012

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

21.11.2012

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

Vedlegg:

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Odd Arve Nedahl

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

38/12

Post inn:
Mail fra HBU med invitasjon om å søke om å være arrrangør for NM i Sch/SL i tidsrommet 30.august – 1. September
Meelding fra NKK vedrørende endring for innbetaling av medlemsavgift.
Henvendelse fra mattilsynet vedrørende vår virksomhet på Stavsøra.
Fra NKK ref.nr. 87-12040 mentalbeskrivelse av hund 14.10.12 Ola Vallan oppnevnt til NKKs representant
Fra NKK ref.nr. 81-12022 funksjonsanalyse av hund 13.10.12 Ola Vallan oppnevnt til NKKs representant
Fra NKK ref.nr. 87-12039 mentalbeskrivelse av hund 13.10.12 Ola Vallan oppnevnt til NKKs representant
Fra NKK ref.nr. 81-12023 funksjonsanalyse av hund 14.10.12 Ola Vallan oppnevnt til NKKs representant
Fra NKK ref.nr. 84-12080 Rik- og brukshundprøver 22.09.12 Geir H. Flønes oppnevnt til NKKs representant
Fra NKK ref.nr. 84-12084 Rik- og brukshundprøver 23.09.12 Geir H. Flønes oppnevnt til NKKs representant
Fra NKK ref.nr. 84-12089 Rik- og brukshundprøver 20.10.12 Arvid Krogh oppnevnt til NKKs representant
Fra NKK ref.nr. 84-12099 Rik- og brukshundprøver 21.10.12 Arvid Krogh oppnevnt til NKKs representant
Fra Gunnar og Cathrine mottatt søknad om å utsette siste del av kursene til RIK rekruttlag til våren.

39/12

Post ut:.
Sendt brev til Djemail Raistaj vedrørende søknad om støtte til instruktørutdanning.
Sendt terminliste for sesongen 2013 på utstilling, lydighet, bruks og test til HS/HAR
Sendt skjemaer og opplysninger til mattilsynet vedrørende vår virksomhet.
Sendt brev til Gunnar og Cathrine hvor styret sier at det er fornuftig å vente til våren med siste del av kurset for RIK rekruttlag

40/12

Avd. Nordenfjeldske har vedtatt å ikke søke om å være arrrangør for NM i Sch/SL i tidsrommet 30.august – 1. September
På NKKs årsmøte representerte Geir Flønes, Trond Ågesen og Liv Evjen.
Snakker med drift og vedlikehold om å ta ned trampoline og ordne opp rundt Stavsøra før vinteren.

Sjekker opp med Gunnar om tømming av toalett
Hundegård stjålet på Stavsøra. Saken er anmeldt til politiet.
Endrer forsikringen på Stavsøra gjennom Gjensidige
Sendt melding til oppdrettere ang. juleannonse i Klubbnytt til en pris av kr. 400,-
Send melding til komiteene om innlevering av årsberetning for 2012. Frist er satt til 20.november.

TrondTrond
Geir
Hilde
Unni Unni

41/12

Styret har hatt møte med HS vedrørende trusler mot medlemmer og tillitsvalgte i avdelingen. HS følger opp saken da de syntes den var graverende.

42/12

Juniorhandlerkurs på Stavsøra:
avd. handler inn mat, Vi har fått låne Nypvang skole for at deltakerne kan dusje. Henter nøkkel på torsdag/fredag før samlingen. vi må få arrangert foreldre og andre til henting av barn på Wærnes og fraktet de til Stavsøra. Videre må vi ordne med folk som kan stille opp med å lage mat. Vi må også ha noen feltsenger og lignende. På plass.

Oppfølging: Toalettbrakke. Sammenligning av priser for tilnærmet samme løsning fra to produsenter

Se på alternativer for kjøp/leasing av kopimaskin på Stavsøra