Protokoll nr. 7 2012

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

27.06.2012

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

11.09.2012

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

Vedlegg:

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Odd Arve Nedahl

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

29/12

Post inn:
Mottatt mail fra Nidaros Brukshundklubb med forespørsel om leie av testbanen den 18. Og 18. August samt 1. Og 2. September
Fra NKK :Rik- Brukshundprøver den 13.06.12. med ref.nr. 84-12043 er anerkjent

30/12

Post ut:.
Svart Nidaros Brukshundklubb vedrørende leie av vårt anlegg. Styret har lagt seg på en linje der vi ikke leier ut vårt anlegg til konkurrerende virksomhet.

.

31/12

Gjennomgang av honorarer til instruktører for kurs. Geir snakker med Catrine.
Catarina intervjuer Gunnar Strand i forbindelse med han 80 års dag for bruk i klubbnytt.

Odd har ordnet med klubbmerker. De ble solgt ut straks. Han tar opp bestilling fra klubbens medlemmer. Oppslag er satt opp i klubbhuset på Stavsøra.

Gjennomgå forslag til kandidater for fårehunden

Valpeshow alle raser søndag 16. September. Snakk med de som tidligere har vært med i komiteen

Forslag til løsning på betalingsterminal via Ipad. Nærmere utredning senere

Traktoren har fått nye dekk og dynamo. Den virker.
Gjerde foran lekeplassen blir oppsatt før Midtnorsk.


OddAlle
Unni
Odd Arve

Oppfølging: Toalettbrakke. Sammenligning av priser for tilnærmet samme løsning fra to produsenter.