Protokoll nr. 3 2012

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

29.03.2012

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

14.04.2012

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

Vedlegg:

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Odd Arve Nedahl

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

09/12

Post inn:
Mottatt skriv fra HS vedrørende kriteriene for HS ærespremie utstilling
Mottatt mail fra NKK lokalt om dugnad i forbindelse med NKKs utstilling i Trondheim
Mottatt mail vedrørende at Heimdal Trykkeri har meldt oppbud.
Mottatt bekreftelse på frigivelse av Tysk dommer til vår utstilling den 7. og 8./7-12 Dommer Helmut König, Eppelborn

Mottatt mail fra Roald Furuli vedrørende et arrangement ved Felleskjøpet på Klett i forbindelse med et arangement de skal ha den 5. Mai 2012

10/12

Post ut:
Sendt innkalling til styremøte avlskontaktene, Drift og vedlikehold og Redaksjonskomiteen.

11/12

Info fra brukshundkomiteen vedrørende NM:
Side for NM er lagt ut på hjemmesida
Dommere og figuranter er på plass
Sanger og musikkorps er på plass
HBU skal hjelpe til under arrangementet

12/12

Søknad fra brukshundkomiteen om innkjøp av A-hinder og nytt hopp. Totalpris ca. svkr 10.000,-
Vedtatt innkjøp

13/12

Hjemmesida: Flytt til nytt webhotell. Vi tar sikte på å bruke den samme leverandør som hovedstyret. Flytting til en pris av kr. 4.500,- og en månedlig avgift på kr. 199,- Odd Arve skal ta en gjennomgang av innholdet. Odd Arve har kommentert at dette ikke harmonerer med leverandørens prisliste og at 250Mb er altfor lite lagringsplass