Protokoll nr. 4 2012

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

14.04.og 18.04.2012

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

02.05.2012

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

Vedlegg:

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Odd Arve Nedahl

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

14/12

Post inn:
NKKs representant på prøve MH-test 14.05.12 Ref.nr. 87-12008 Ola Vallan.

NKKs representant på funksjonsanalyse 22.04.12 Ref.nr. 81-12003 Ola Valla

NKKs representant på funksjonsanalyse 21.04.12 Ref.nr. 81-12002 Ola Vallan.
NKKs representant på prøve MH-test 11.06.12 Ref.nr. 87-12017 Ola Vallan.

Melding fra Nye Heimdal Trykkeri om at de ansatte har kjøpt opp konkursbo og de er i drift fra mai-12.

Mottatt fra NKK oversikt over personer i Norge som er ilagt registrering- og eller aktivitetsforbud og eller ekskludert av NKK eller samarbeidende klubber. (unntatt offentlighet)

Mail fra HS vedrørende sletting av medlemskap og aktivitetsperre på ett av våre medlemmer er opphevet fram til ankeutvalget i NKK har behandlet saken. (Unntatt offentlighet)

Mottatt dommerbekreftelse fra dommer i lydighet 06.07 – 08.07-12, Frid Mikkola, videresend Hilde Eriksen.

15/12

Post ut:.

Sendt mail til HAR med bestilling av 150 eksemplarer av valpepakken.

16/12

Den 14.04.12 gjennomførte styret møte med drift og vedlikehold
Her ble det diskutert hvordan saker skal gå tjenestevei og hvis det er noe prekært som skal avgjøres så vil styret ta et hastemøte. All kontakt skal gjennom styret.

Det blir innkalt til dugnad den 20. april
Innkjøp av timer til kjøkkenet da det har vært noen som har glemt å slå av kaffetrakter.
Salg av reklame. Det skal koordineres med en ansvarlig Styret skal lage kontrakter som skal være med ut til annonsører.
Kirsti kommer til å snakke med Hilde Eriksen om våre forsikringer
Klubbnyttredaksjonen Styret vil sammen med redaksjonskomiteen stå ansvarlig for første klubbnytt. Hilde E. Snakker med Kevin om han kan sette det sammen.
Avlskontaktene skal få ny mailadresse Hanne tar kontakt med Annett. Når vi får bestilt blader fra HAR så vil avlskontaktene et lite lager som de har med ut til oppdretterne. De skal også inngå avtale med avlskontaktene på Hedmark for at de skal besøke vår oppdretter der. Hvis lang kjøring kan avlskontaktene skrive reiseregning.

Avlskontaktene kontrollerer opplysninger til valpelisten. Spesielt sjekkes påstand om tysk kkl 1 (med HAR el dokumentert av eier)
Styremøte den 18/04 var støttekomiteen innkalt. Fra komiteen møtte Anita. Her ble det diskutert hvordan vi skal få flere personer inn i komiteen. Valgkomiteen må se på saken. Det ble også snakket om hvilke arrangement som hører inn under denne komiteen. Vårarrangement, sommerstevne, høststevne, medlemsmøter. Hvis de skal være med på andre arrangementer må de spørres. Det er ingen selvfølgelighet at de skal være med.

17/12

Odd Skar snakket med den siste grunneieren på Stavsøra og kommet fram til en minnelig avtale med grunneieren. Dette går ut på at vi skal holde området i orden.

18/12

Klubbnytt: Styret står som redaktør i 2012 med Kevin Eriksen som setter sammen bladet.
Hilde E. Snaker med Heimdal trykkeri ang. priser på klubbnytt.

19/12

Annonsepriser/Reklame
Oppdrettergaiden: kr. 750,- med link til hjemmeside
Oppdrettere kan kjøpe reklameplass på gjerdene rund banen på lik linje med andre annonsører. Hilde E. og Unni lager forslag på kontrakter til neste møte.

20/12

Innkjøp av tilhenger på OBS til en pris av kr. 4990,-. Videre ny trampoline og elementer til ny sandkasse. Huskestativ blir innkjøpt når det kommer på tilbud.
Gunnar Strand ble 80 år. Hilde E. sender blomster fra avdelingen.