Protokoll nr. 5 2012

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

02.05. og 10.05-2012

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

06.06.2012

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

Vedlegg:

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Odd Arve Nedahl

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

21/12

Post inn:
Mottatt mail fra HAR hvor avdelingene kan bestille valpepakker
Melding fra HS om nytt regelverk for RIK.
Mottatt fra NKK region Trøndelag informasjon om hundens dag den 9. Juni.
Mottatt takkekort fra Gunnar Strand
Mottatt mail fra avlskontaktene der de har sendt ut mail til en av våre oppdrettere der de informerer om at de må sende inn melding om parring osv. inntil saken er avgjort i NKK.
Mottatt mail fra drift og vedlikehold vedrørende utbedring av taket på toalettbrakka.
Mottatt mail fra NKK vedrørende momsreduksjon
Mottatt søknad fra lydighetskomiteen om endring av honorarer til instruktører.
Mottatt 200 eks. av valpepakken
Mail fra Nidaros Brukshundklubb Agillity med ønske om leie av 1 bane på Stavsøra den 9. og 10. juni

22/12

Post ut:.
Bestilt 150 valpepakker som avlskontaktene skal ha med ut til oppdretterne.
Sendt mail til drift og vedlikehold om at denne saken må avventes da vi må ha en utredning av skadene på toalettbrakka.
Sendt mail til komiteene om innsending av stoff til klubbnytt.
Sendt mail til leder av lydighetskomiteen med innkalling til et kort møte vedrørende rutiner.
Sendt mail til drift og vedlikehold vedrørende utredning av toalettbrakka. Denne saken avventes.
Sendt mail til Nidaros Brukshundklubb Agility med positiv tilbakemelding om leie av 1 bane den 9. og 10. Juni. Vi har selv serveringen på stevne.
Mottatt mail fra Roald Furuli der han har søkt Fokus Engasjement om støtte ”Nye gjerder”. Klubben mottok støtte på kr. 3.500,-. Roald Furuli representerer klubben ved overrekkelsen av penger og diplom

.

23/12

Brukeravgift, hva er det? Styrets definisjon er:

De av våre medlemmer som benytter klubbens innleide område med hund er brukere og skal betale brukeravgift.

24/12

Styret har utarbeidet ny kontrakt for sponsorer. Dette gjelder reklame på våre gjerder på Stavsøra. De som skal selge reklame/har eventuelle sponsorer kan henvende seg til Hilde Eriksen for å få oversendt kontrakter
Det er også mulig for våre oppdrettere å ha reklame på våre gjerder. Dette vil bli en pakkepris med reklame på gjerder og i oppdretterguiden. Ordning av skilt til disse, ta kontakt med Odd Arve

Hilde E.Odd Arve

25/12

Innhenter opplysninger om betalingsterminal på Øra
Innkjøp av biffkjøtt til Midtnorsk og NM
Send mail til utstillingskomiteen vedrørende den store pokalen. Denne må ordnes opp med skilt, kriterier osv.
Området etter den andre hundeklubben kan tas over tidligere enn antatt. De skal ikke ta med seg alt utstyret. De skal rydde opp.
Avlskontaktene har fått utlevert 100 eks. av valpepakka. Resten er lagret på Stasøra
Ny leder av kurskomiteen var på møte med styret der vi gikk gjennom hvem gjør hva. Retningslinjer og samarbeid med andre komiteer.
Innkjøp av nytt dommertelt og premietelt før Midt-norsk. Dette etter henvendelse fra utstillingskomiteen. De forrige teltene gikk i stykker i et uvær.
Gjennomgang av demo på den nye hjemmesiden vår. Denne virket veldig bra.
Alternative toalettløsninger er under utarbeidelse
Ang. Midt-Norsk mesterskap kaller Annett inn alle komiteene på møte. Dette på vegne av styret.
Klubbnytt er sendt ut med styret som redaksjonskomite. En stor takk til Kevin Eriksen som har satt sammen og trykt bladet.

Hilde E
Hilde S.
UnniTrond
Trond
Odd Arve