Protokoll nr. 6 2012

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

06.06.2012

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

27.06..2012

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

Vedlegg:

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Odd Arve Nedahl

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

26/12

Post inn:
Forespørsel fra Collie-klubben og Norsk Rallylydighetsklubb om leie av Stavsøra den 28. og 29. September
Forespørsel fra Norsk Belgisk fårehundklubb om leie av vår testløype i 2013 til MHtest.
Fra NKK melding om at Rik-brukshundprøver den 20.05.2012 ref.nr. 84-12025 er anerkjent
Fra NKK melding om at Rik-brukshundprøver den 29.04.2012 ref.nr. 84-12013 er anerkjent
Mottatt brev fra NKK apellutvalg der ett medlem er slettet og har fått aktivitetssperre på ubestemt tid
Mottatt fra Trondheim kommune analyseresultater på vannprøver. Disse er veldig bra.

27/12

Post ut:.
Sendt svar til Collie-klubben og Norsk Rallylydighetsklubb der vi svarer at vi ikke leier ut vårt anlegg
Sendt svar til Norsk Belgisk fårehundklubb der vi svarer at vi ikke leier ut vår testløype i 2013 til MHtest.
Sendt svar til kurskomiteen med satser til instruktører for kurs i klubben
Sendt til NKK momsrefusjon for regnskapsåret 2011.

.

28/12

Mottatt tilbud på betalingsterminal. Styret har kommet fram til at det blir for dyrt på nåværende tidspunkt.
Gjennomgang av regnskap.
Toalettbrakke: Mottatt tilbud på containerløsning: for 2 toaletter m/vask, lys og varme og avløpstank. Odd Arve og Hilde E. utreder videre og innhenter alternative priser.
Gi avlskontaktene beskjed om hvordan de skal forholde seg til våre oppdrettere som bor i andre fylker.
Gjennomgikk forslag fra kurskomiteen vedrørende satser og kommet fram til en løsning som er oversendt komiteen.
Finn tema til medlemsmøte til høsten
Temakveld der avlskontaktene har regien
Forslag til kandidater til utmerkelser. Forslag må komme på neste styremøte.
Legg inn vann i dobrakka og på kjøkkenet. Skal være ferdigstilt til Midtnorsk.
Odd Skar sjekker ut tilbud på klubbmerker til å sy på jakker
Valpeshow alle raser, skal vi ha det i år?