Protokoll nr. 9 2012

Møtetittel:

Styremøte Nr. 9

Møtedato:

20.09.2012

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

17.10.2012

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

Vedlegg:

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Odd Arve Nedahl

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

35/12

Post inn:
Mottatt mail fra HS skjema for juniorhandling og regelverk
Mail fra NKK vedrørende info om DogWeb-Arra, en modul til bruk for arrangør av mentalbeskrivelse av hund.
Brev fra Djemail Raistaj vedrørende støtte til instruktørutdanning
Brev fra Hans Ole Klomstad vedrørende tilbud på brøyting 2012/13

36/12

Post ut:.
Sendt brev til Hans Ole Klomstad vedrørende brøyting vinteren 2012/13

Unni

37/12

Juniorhandlerkurs 26. – 28. Oktober
Generalforsamling 31. Januar kl. 19.30
Utsendes senest 10. Januar 2013
Frist for innsending av saker 3. Januar 2013

Oppfølging: Toalettbrakke. Sammenligning av priser for tilnærmet samme løsning fra to produsenter