Protokoll nr. 10 2012

Møtetittel:

Styremøte Nr. 10

Møtedato:

17.10.2012

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

21.11.2012

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

Vedlegg:

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Odd Arve Nedahl

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

38/12

Post inn:
Mail fra HBU med invitasjon om å søke om å være arrrangør for NM i Sch/SL i tidsrommet 30.august – 1. September
Meelding fra NKK vedrørende endring for innbetaling av medlemsavgift.
Henvendelse fra mattilsynet vedrørende vår virksomhet på Stavsøra.
Fra NKK ref.nr. 87-12040 mentalbeskrivelse av hund 14.10.12 Ola Vallan oppnevnt til NKKs representant
Fra NKK ref.nr. 81-12022 funksjonsanalyse av hund 13.10.12 Ola Vallan oppnevnt til NKKs representant
Fra NKK ref.nr. 87-12039 mentalbeskrivelse av hund 13.10.12 Ola Vallan oppnevnt til NKKs representant
Fra NKK ref.nr. 81-12023 funksjonsanalyse av hund 14.10.12 Ola Vallan oppnevnt til NKKs representant
Fra NKK ref.nr. 84-12080 Rik- og brukshundprøver 22.09.12 Geir H. Flønes oppnevnt til NKKs representant
Fra NKK ref.nr. 84-12084 Rik- og brukshundprøver 23.09.12 Geir H. Flønes oppnevnt til NKKs representant
Fra NKK ref.nr. 84-12089 Rik- og brukshundprøver 20.10.12 Arvid Krogh oppnevnt til NKKs representant
Fra NKK ref.nr. 84-12099 Rik- og brukshundprøver 21.10.12 Arvid Krogh oppnevnt til NKKs representant
Fra Gunnar og Cathrine mottatt søknad om å utsette siste del av kursene til RIK rekruttlag til våren.

39/12

Post ut:.
Sendt brev til Djemail Raistaj vedrørende søknad om støtte til instruktørutdanning.
Sendt terminliste for sesongen 2013 på utstilling, lydighet, bruks og test til HS/HAR
Sendt skjemaer og opplysninger til mattilsynet vedrørende vår virksomhet.
Sendt brev til Gunnar og Cathrine hvor styret sier at det er fornuftig å vente til våren med siste del av kurset for RIK rekruttlag

40/12

Avd. Nordenfjeldske har vedtatt å ikke søke om å være arrrangør for NM i Sch/SL i tidsrommet 30.august – 1. September
På NKKs årsmøte representerte Geir Flønes, Trond Ågesen og Liv Evjen.
Snakker med drift og vedlikehold om å ta ned trampoline og ordne opp rundt Stavsøra før vinteren.

Sjekker opp med Gunnar om tømming av toalett
Hundegård stjålet på Stavsøra. Saken er anmeldt til politiet.
Endrer forsikringen på Stavsøra gjennom Gjensidige
Sendt melding til oppdrettere ang. juleannonse i Klubbnytt til en pris av kr. 400,-
Send melding til komiteene om innlevering av årsberetning for 2012. Frist er satt til 20.november.

TrondTrond
Geir
Hilde
Unni Unni

41/12

Styret har hatt møte med HS vedrørende trusler mot medlemmer og tillitsvalgte i avdelingen. HS følger opp saken da de syntes den var graverende.

42/12

Juniorhandlerkurs på Stavsøra:
avd. handler inn mat, Vi har fått låne Nypvang skole for at deltakerne kan dusje. Henter nøkkel på torsdag/fredag før samlingen. vi må få arrangert foreldre og andre til henting av barn på Wærnes og fraktet de til Stavsøra. Videre må vi ordne med folk som kan stille opp med å lage mat. Vi må også ha noen feltsenger og lignende. På plass.

Oppfølging: Toalettbrakke. Sammenligning av priser for tilnærmet samme løsning fra to produsenter

Se på alternativer for kjøp/leasing av kopimaskin på Stavsøra