Protokoll nr. 11 2012

Møtetittel:

Styremøte Nr. 11

Møtedato:

21.11.2012

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

05.12.2012

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

Vedlegg:

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Odd Arve Nedahl

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

42/12

Post inn:.
Mottatt brev fra Melhus kommune vedrørende mulig ulovlig oppsetting av bygning på gnr/bnr 1/1
Mottatt mail fra Dommerforeningen med datoer for møter på Stavsøra i 2013.
Fra NKK mottatt brev med invitasjon om dugnad i forbindelse med NKKs internationale utstilling i Trondheim 6/6-7-13
Mottatt melding fra ordensrådet innstilling til kadidater for tildeling av ”fårehunden”
Mottatt nye kriterier/statutter for HS ærespremier
Fra NKK utstilling/lydighet ref.nr. 12-120521 er anerkjent
Fra NKK Funksjonsanalyse 18/10-12 ref.nr. 81-08038 er anerkjent
Fra NKK Funksjonsanalyse 06/05-12 ref.nr. 81-07009 er anerkjent
Fra NKK Utstilling/lydighet 22.09.12 ref.nr. 12-120521 er anerkjent
Brev fra medlem med beklagelse på oppførsel
Fra NKK Rutiner for håndtering av dispensasjonssøknader fra NKKs etiske grunnregler

43/12

Post ut:
Sendt mail til komiteene vedrørende forslag på medlemmer i de respektive komiteer.
Sendt mail til komiteene vedrørende innsending av årsmelding for 2012 og om det er noen ønsker som skal være med på budsjettet for 2013
Sendt brev til medlem vedrørende forespørsel på støtte ved instruktørutdannelse.
Sendt positivt svar i forbindelse med søknad om å utsette siste del av kursene til RIK-rekruttlaget.
Sendt mail til medlem vedrørende medlemskap.
Sendt poitivt svar på mail til medlem vedr. Trening gruppe C utenom klubbens område

44/12

Gjennomgang av klubbnytt
Sendt julehilsen til våre æresmedlemmer Thor Moen og Liv Evjen
Klomstad gruser opp veien til Stavsøra og Ramlo tar regningen.
Budsjettmøte på styremøte den 5. Desember.

Oppfølging: Toalettbrakke. Sammenligning av priser for tilnærmet samme løsning fra to produsenter

Se på alternativer for kjøp/leasing av kopimaskin på Stavsøra