Protokoll nr. 12 2012

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

05.12.2012

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

06.01.13

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

Vedlegg:

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Odd Arve Nedahl

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

45/12

Post inn:

Fra NKK Rik-og brukshundprøver den 22.09.12 ref.nr. 84-12080 er anerkjent
Fra NK Rik- og brukshundprøver den 23.99.12 ref.nr. 84-12084 er anerkjent
Fra HS: NKK starter kurs for å utdanne RIK-dommere den 8-10 03.2013 i Oslo.
Fra NKK informasjon om kontingent for 2013 forfaller 31.januar 2013.
Bev fra Melhus kommune vedrørende mulig ulovlig oppsatt bygging på eiendom gnr./bnr 1/1

46/12

Generalforsamling 31. Januar kl. 19.30 på Stavsøra
Frist for saker 3. Januar 2013
Styremøte 6. Januar 2013
Klubbnytt er nesten ferdig så det kommer ut til jul.
Gå gjennom mailadresser etter generalforsamling.

47/12

Sendt brev til Melhus kommune med utredning om leieforhold på Stavsøra. Ber om et møte med kommunen.

Oppfølging: Toalettbrakke. Sammenligning av priser for tilnærmet samme løsning fra to produsenter

Se på alternativer for kjøp/leasing av kopimaskin på Stavsøra