Protokoll nr. 2 2012

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

01.03.2012

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

29.03.2012

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

Vedlegg:

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Odd Arve Nedahl

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

04/12

Post inn:
Mottatt underskrevet leieavtale på område gbnr 1/17 i Melhus kommune.
Mottatt dommerbekreftelse fra Morten Nilsen på dommeroppdrag den 7 og 8 juli 2012.
Mottatt mail fra Drift og vedlikehold vedrørende gjerder rundt utstillingsring, tilbud om vannboring og ATV
Mottatt brev fra Hans Ole Klomstad med tillatelse til å bore etter vann på hans eiendom.

05/12

Post ut:
Sendt anbefalingsbrev til Lene Sølberg og Frank Ormøy i forbindelse med NKKs instruktørkurs
Sendt brev til Drift og vedlikehold med vedtak om å igangsette utredning/graving etter vann, innkjøp av materialer til gjerde og at vi ikke går til innkjøp av ATV.


Unni

Unni

06/12

Styret har utnevnt Inger Pettersen (har 1 år igjen), Hanne N. Lilleberg (for 1 år) og Ingvild Suren Eggan (for 2 år)som avlskontaker

Odd Skar er utnevnt som RIK-ansvarlig

07/12

Gjennomgang av årsmøtemappa
Klubbnytt/hjemmeside: Annett sjekker opp muligheter for å kjøpe av tjenester i samarbeidmed Odd Arve
Valgkomiteen skal fortsette med å prøve å finne personer til klubbnytt
Odd hadde et forslag om å utarbeide maler som instruktører kunne bruke i forbindelse med kurs. De finnes på hjemmesida til schaferhundklubben
Styret skal utarbeide en folder som en folder som med opplysninger om vår avdeling. Denne er tenkt at oppdretterne kan sende med de nye valpekjøperne.
Sendt ut info til oppdretterne ang. valpekuponger


Odd Arve

Trond


Styret

Hilde E.

08/12

Styret hadde den 15/3-12 ekstraordinært styremøte hvor det vedtok at vi skulle starte med å bore etter vann, at gjerder skulle settes i gang og at det ikke blir kjøpt inn noe motordrevet kjøretøy på nåværende tidspunkt.

Styret har gått til innkjøp av ny Projektor med lerret