Protokoll nr. 1 2012

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

25.01.2012

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

01.03.2012

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

Vedlegg:

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Odd Arve Nedahl

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

01/12

Post inn:
Mottatt fra NKK prøvepapirer for følgende prøver:
Mentalbeskrivelse Hund Prøvens ref. 87-12017 ref.nr. 87-12008 ref.nr. 87-12039 ref.nr. 87-12040. Disse er oversend Cathrine Sallaup
Funksjonsanalyse: Prøvens ref.nr. 81-12022, ref.nr. 81-12023, ref.nr. 81-12002, ref.nr. 81-12003, Disse er oversendt Cathrine Sallaup.

Rik og brukshundprøver: ref.nr. 84-12080, ref.nr.84-12098, ref.nr.84-12099, ref.nr. 84-12084, ref.nr.84-12052, ref.nr. 84-12053, ref.nr. 84-12054, ref.nr. 84-12061, ref.nr. 84-12043, ref,nr. 84-12012, ref.nr. 84-12013, 84-12025, ref.nr. 84-12002, Disse er overført til Annett Back
Mottatt brev fra HS med informasjon om medlemmer som har fått aktivitetsperre:

Mottat brev fra NKK vedr utstillingsregler for langhår.

Brev fra NKK kommunikasjonsavdelingen/medlemservice vedrørende vedlikehold av medlemsregister

Mottatt kopi av mail fra Kurskommiteen som ble sendt til instruktørene vedrørende avholdelse av kurs

Mottatt mail fra ordensrådet om at de avventer til vår forspørsel om fårehunden i bronsje for ett av våre medlemmer.

Mottatt forespørsel fra Norsk Plarhunsklubb om leie av en bane/klubbhus i forbindelse med deres stevne oktober -12.
Mottatt søknad fra 2 medlemer om støtte til Instruktør kurs trinn I, Dette gjelder Lene Sølberg og Frank Ormøy

02/12

Post ut:
Sendt brev til tillitsvalgt om grunnen til at denne personen ikke ble forespurt om tillitsverv for 2012
Sendt forsespørsel om dommeroppdrag i lydighet til følgende dommere: Terje haugen den 28/29 april 2012 og Frid Mikkola den 6. -8 juli 2012.
Sendt brev til Norsk Polarhundklubb hvor de får leie en bane og klubbhus for medlemsmøte i oktober -12

Sendt brev til Lene Sølberg og Frank Ormøy hvor de får støtte til Instruktørkurs trinn I.

03/12

Inngått avtale med grunneier Andreas Fossum om å leie området nederst på vår plass.

04/12

Send oversikt over styresammensetning til HS og avdelingene
Bestille flybilletter til Årsmøtet
Kick-off møte tillitsvalgte den 18.februar -12 kl. 13.00
Styremøter: 1.mars kl. 19.00 og 29. Mars kl. 19.00
Medlemsmøte 15. Mars kl. 19.30
Vaffelvaktlista ordnet og sendt ut med start førte helg i februar

Unni
Hilde EHilde E.

Snarest
snarest