Protokoll nr. 9 2012

Møtetittel:

Styremøte Nr. 9

Møtedato:

20.09.2012

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

17.10.2012

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

Vedlegg:

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Odd Arve Nedahl

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

35/12

Post inn:
Mottatt mail fra HS skjema for juniorhandling og regelverk
Mail fra NKK vedrørende info om DogWeb-Arra, en modul til bruk for arrangør av mentalbeskrivelse av hund.
Brev fra Djemail Raistaj vedrørende støtte til instruktørutdanning
Brev fra Hans Ole Klomstad vedrørende tilbud på brøyting 2012/13

36/12

Post ut:.
Sendt brev til Hans Ole Klomstad vedrørende brøyting vinteren 2012/13

Unni

37/12

Juniorhandlerkurs 26. – 28. Oktober
Generalforsamling 31. Januar kl. 19.30
Utsendes senest 10. Januar 2013
Frist for innsending av saker 3. Januar 2013

Oppfølging: Toalettbrakke. Sammenligning av priser for tilnærmet samme løsning fra to produsenter

Protokoll nr. 8 2012

Møtetittel:

Styremøte nr. 8

Møtedato:

11.09.2012

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

20.09.2012

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

Vedlegg:

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Odd Arve Nedahl

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

32/12

Post inn:
Mail fra Bordercollieklubben med forespørsel om leie av område en søndag annenhver måned
Mail fra Chihuaklubben om leie av område nederst på Stavsøra.
Mail fra Trønderdommerne gjennom NKK om leie av klubbhus en tirsdagkveld annenhver måned.
Forespørsel fra HAR om sponsing av VM laget som skal til Østerike.
Mottatt tilbud fra Telt og Fritid i Sandefjord vedrørende telt
Geir Flønes oppnevnt som som NKKs representant på stevne 84-12061 Rik-brukshundprøver 15.08.12
Fra NKK Ref.nr. 12-120359 Utstilling den 07.07.12 er anerkjent
Fra NKK ref,nr. 84-12052 Rik/brukshundprøver den 06.07.12 er anerkjent.
Fra NKK ref.nr. 84-12053 Rik/brukshundprøver den 07.07.12 er anerkjent
Fra NKK ref,nr. 84-12054 Rik/brukshundprøver den 08.07.12 er anerkjent
Mottatt mail fra HS vedrørende frist for søknad om prøver for neste sesong
Mail fra NKK med frist for å søke om Konge- og eller NKK pokal til klubber som er arrangør av NM
Brev fra N.N. vedrørende registreringsforfalskning på et valpekull gjennomført av et av våre medlemmer. Saken oversendt HAR

33/12

Post ut:

Sendt svar til Bordercollieklubben om at vi ikke leier ut område til noen hundeklubb
Sendt svar til Chihuaklubben om at vi ikke leier ut område til noen hundeklubb
Sendt positivt svar til Trønderdommerne om utlån av klubbhuset annenhver tirsdag i måneden. Liv Evjen har ansvar.
Avd. Nordenfjeldsk sponser VM laget med kr. 1000,-
Sendt mail til komiteene vedrørende frist for innsending av datoer for stevner neste sesong.
Sendt brev til HAR vedrørende kåring auf Lebenzeit.

Sendt brev til oppdretter i avdelingen vedrørende treff på Øra
Sendt brev til medlem vedrørende hvem kontakter hvem ang. betaling av treningsavgift etc.

.

34/12

Roald Furuli har sendt inn nye vannprøver til analyse. Disse var ikke lystig lesing. Nå lar vi vannet renne en periode og så tar vi kontakt med firmaet som har boret etter vann.

Sjekk med forsikring om vi er dekket opp ved eventuell brann
Styret skal produsere klubbnytt
Julebord 8. desember
Oktorberfest 13. oktober
Kjøper inn deler til telt som er godt i stykker etter storm.
Bjørn Lundberget leder i Hedmark søker om å få ha handlerkurs for juniorer. De søker om å få låne vårt klubbhus til overnatting. Styret er positivt til dette. Klubbens medlemmer må stille hunder til disposisjon for neste generasjons handlere.
Årsmøte til NKK region Trøndelag 2. Oktober. Liv Evjen, Trond Aagesen og Geir Flønes representerer avd. Nordenfjeldske.
Terminliste bruks skal være innen før 31. Oktober
Reklame på gjerdet. Tilbud til våre oppdrettere
Alle kurs for hund som de enkelte komiteer skal arrangere skal kanaliseres gjennom kurskomiteen.
Tema på medlemsmøte!

Trond

Hilde E.

Trond

Odd Arve

Oppfølging: Toalettbrakke. Sammenligning av priser for tilnærmet samme løsning fra to produsenter.

Protokoll nr. 7 2012

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

27.06.2012

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

11.09.2012

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

Vedlegg:

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Odd Arve Nedahl

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

29/12

Post inn:
Mottatt mail fra Nidaros Brukshundklubb med forespørsel om leie av testbanen den 18. Og 18. August samt 1. Og 2. September
Fra NKK :Rik- Brukshundprøver den 13.06.12. med ref.nr. 84-12043 er anerkjent

30/12

Post ut:.
Svart Nidaros Brukshundklubb vedrørende leie av vårt anlegg. Styret har lagt seg på en linje der vi ikke leier ut vårt anlegg til konkurrerende virksomhet.

.

31/12

Gjennomgang av honorarer til instruktører for kurs. Geir snakker med Catrine.
Catarina intervjuer Gunnar Strand i forbindelse med han 80 års dag for bruk i klubbnytt.

Odd har ordnet med klubbmerker. De ble solgt ut straks. Han tar opp bestilling fra klubbens medlemmer. Oppslag er satt opp i klubbhuset på Stavsøra.

Gjennomgå forslag til kandidater for fårehunden

Valpeshow alle raser søndag 16. September. Snakk med de som tidligere har vært med i komiteen

Forslag til løsning på betalingsterminal via Ipad. Nærmere utredning senere

Traktoren har fått nye dekk og dynamo. Den virker.
Gjerde foran lekeplassen blir oppsatt før Midtnorsk.


OddAlle
Unni
Odd Arve

Oppfølging: Toalettbrakke. Sammenligning av priser for tilnærmet samme løsning fra to produsenter.