Protokoll nr. 3 2012

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

29.03.2012

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

14.04.2012

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

Vedlegg:

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Odd Arve Nedahl

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

09/12

Post inn:
Mottatt skriv fra HS vedrørende kriteriene for HS ærespremie utstilling
Mottatt mail fra NKK lokalt om dugnad i forbindelse med NKKs utstilling i Trondheim
Mottatt mail vedrørende at Heimdal Trykkeri har meldt oppbud.
Mottatt bekreftelse på frigivelse av Tysk dommer til vår utstilling den 7. og 8./7-12 Dommer Helmut König, Eppelborn

Mottatt mail fra Roald Furuli vedrørende et arrangement ved Felleskjøpet på Klett i forbindelse med et arangement de skal ha den 5. Mai 2012

10/12

Post ut:
Sendt innkalling til styremøte avlskontaktene, Drift og vedlikehold og Redaksjonskomiteen.

11/12

Info fra brukshundkomiteen vedrørende NM:
Side for NM er lagt ut på hjemmesida
Dommere og figuranter er på plass
Sanger og musikkorps er på plass
HBU skal hjelpe til under arrangementet

12/12

Søknad fra brukshundkomiteen om innkjøp av A-hinder og nytt hopp. Totalpris ca. svkr 10.000,-
Vedtatt innkjøp

13/12

Hjemmesida: Flytt til nytt webhotell. Vi tar sikte på å bruke den samme leverandør som hovedstyret. Flytting til en pris av kr. 4.500,- og en månedlig avgift på kr. 199,- Odd Arve skal ta en gjennomgang av innholdet. Odd Arve har kommentert at dette ikke harmonerer med leverandørens prisliste og at 250Mb er altfor lite lagringsplass

Protokoll nr. 2 2012

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

01.03.2012

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

29.03.2012

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

Vedlegg:

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Odd Arve Nedahl

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

04/12

Post inn:
Mottatt underskrevet leieavtale på område gbnr 1/17 i Melhus kommune.
Mottatt dommerbekreftelse fra Morten Nilsen på dommeroppdrag den 7 og 8 juli 2012.
Mottatt mail fra Drift og vedlikehold vedrørende gjerder rundt utstillingsring, tilbud om vannboring og ATV
Mottatt brev fra Hans Ole Klomstad med tillatelse til å bore etter vann på hans eiendom.

05/12

Post ut:
Sendt anbefalingsbrev til Lene Sølberg og Frank Ormøy i forbindelse med NKKs instruktørkurs
Sendt brev til Drift og vedlikehold med vedtak om å igangsette utredning/graving etter vann, innkjøp av materialer til gjerde og at vi ikke går til innkjøp av ATV.


Unni

Unni

06/12

Styret har utnevnt Inger Pettersen (har 1 år igjen), Hanne N. Lilleberg (for 1 år) og Ingvild Suren Eggan (for 2 år)som avlskontaker

Odd Skar er utnevnt som RIK-ansvarlig

07/12

Gjennomgang av årsmøtemappa
Klubbnytt/hjemmeside: Annett sjekker opp muligheter for å kjøpe av tjenester i samarbeidmed Odd Arve
Valgkomiteen skal fortsette med å prøve å finne personer til klubbnytt
Odd hadde et forslag om å utarbeide maler som instruktører kunne bruke i forbindelse med kurs. De finnes på hjemmesida til schaferhundklubben
Styret skal utarbeide en folder som en folder som med opplysninger om vår avdeling. Denne er tenkt at oppdretterne kan sende med de nye valpekjøperne.
Sendt ut info til oppdretterne ang. valpekuponger


Odd Arve

Trond


Styret

Hilde E.

08/12

Styret hadde den 15/3-12 ekstraordinært styremøte hvor det vedtok at vi skulle starte med å bore etter vann, at gjerder skulle settes i gang og at det ikke blir kjøpt inn noe motordrevet kjøretøy på nåværende tidspunkt.

Styret har gått til innkjøp av ny Projektor med lerret

Protokoll nr. 1 2012

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

25.01.2012

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

01.03.2012

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

Vedlegg:

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Odd Arve Nedahl

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

01/12

Post inn:
Mottatt fra NKK prøvepapirer for følgende prøver:
Mentalbeskrivelse Hund Prøvens ref. 87-12017 ref.nr. 87-12008 ref.nr. 87-12039 ref.nr. 87-12040. Disse er oversend Cathrine Sallaup
Funksjonsanalyse: Prøvens ref.nr. 81-12022, ref.nr. 81-12023, ref.nr. 81-12002, ref.nr. 81-12003, Disse er oversendt Cathrine Sallaup.

Rik og brukshundprøver: ref.nr. 84-12080, ref.nr.84-12098, ref.nr.84-12099, ref.nr. 84-12084, ref.nr.84-12052, ref.nr. 84-12053, ref.nr. 84-12054, ref.nr. 84-12061, ref.nr. 84-12043, ref,nr. 84-12012, ref.nr. 84-12013, 84-12025, ref.nr. 84-12002, Disse er overført til Annett Back
Mottatt brev fra HS med informasjon om medlemmer som har fått aktivitetsperre:

Mottat brev fra NKK vedr utstillingsregler for langhår.

Brev fra NKK kommunikasjonsavdelingen/medlemservice vedrørende vedlikehold av medlemsregister

Mottatt kopi av mail fra Kurskommiteen som ble sendt til instruktørene vedrørende avholdelse av kurs

Mottatt mail fra ordensrådet om at de avventer til vår forspørsel om fårehunden i bronsje for ett av våre medlemmer.

Mottatt forespørsel fra Norsk Plarhunsklubb om leie av en bane/klubbhus i forbindelse med deres stevne oktober -12.
Mottatt søknad fra 2 medlemer om støtte til Instruktør kurs trinn I, Dette gjelder Lene Sølberg og Frank Ormøy

02/12

Post ut:
Sendt brev til tillitsvalgt om grunnen til at denne personen ikke ble forespurt om tillitsverv for 2012
Sendt forsespørsel om dommeroppdrag i lydighet til følgende dommere: Terje haugen den 28/29 april 2012 og Frid Mikkola den 6. -8 juli 2012.
Sendt brev til Norsk Polarhundklubb hvor de får leie en bane og klubbhus for medlemsmøte i oktober -12

Sendt brev til Lene Sølberg og Frank Ormøy hvor de får støtte til Instruktørkurs trinn I.

03/12

Inngått avtale med grunneier Andreas Fossum om å leie området nederst på vår plass.

04/12

Send oversikt over styresammensetning til HS og avdelingene
Bestille flybilletter til Årsmøtet
Kick-off møte tillitsvalgte den 18.februar -12 kl. 13.00
Styremøter: 1.mars kl. 19.00 og 29. Mars kl. 19.00
Medlemsmøte 15. Mars kl. 19.30
Vaffelvaktlista ordnet og sendt ut med start førte helg i februar

Unni
Hilde EHilde E.

Snarest
snarest