Protokoll nr. 6 2013

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

03.07.2013

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

18.09.2013

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

Vedlegg:

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

 

X

Helen Haarberg

X

 

Jan Erik Lerbakk

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

15/13

Post inn:

Fra NKK Utstilling/lydighet ref.nr. 12-130089 dato 27/4-13 we godkjent

Fra NKK Mentalbeskrivelse av hund 24.6-13 ref.nr. 87-13025 er Gunnar Aagesen oppnevnt som NKKs representant.
Brev fra NKK med informasjon om samling for agilityinstruktører.
Brev fra NKKs kompetansegruppe i lydighet med i forbindelse med avlysning av dommere.
Brev fra HS med informasjon om at dommer Henning Setzer ikke kan komme å dømme ved vår utstilling.
Brev fra Tysk Schaferhundklubb med bekreftelse på at dommer Wilhelm Nordsieck overtar dommeroppdraget.
Brev fra HS med fagutvalgene HAR og HBU ønsker møte med avd. Nordenfjeldske, Møre og Romsdal, Sunnmøre og Helgeland her i Trondheim den 7. November 2013.
Sak 47/12: brev fra Melhus kommune hvor de ønsker redegjørelse for vann- og avløpsløsning, samt planer for område: 

16/13

Tommy Anderson skal ha kurs i gruppe B og C den 2-4. August
Når det gjelder klippepanne til gammel traktor er det ikke gjort noen bestemmelser i saken
Nytt utstillingstelt er ankommet. Hilde E. undersøker om det er med sidevegger, hvis ikke så bestiller Trond Aagesen disse.
Innhandling til utstilling: Hilde E.og Unni
Bestiller tømming av toaletter hos Melhus kommune. Tømming en gang pr. år.

 

Oppfølging: Toalettbrakke. Sammenligning av priser for tilnærmet samme løsning fra to produsenter

Se på alternativer for kjøp/leasing av kopimaskin på Stavsøra

Protokoll nr. 5 2013

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

06.06.2013

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

03.07.2013

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

Vedlegg:

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Helen Haarberg

 

X

Jan Erik Lerbakk

 

X

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

14/13

Sjekk med drift- og vedlikehold vedrørende utstyr til gammel traktor, så som kjøp av klippepanne
Sjekk opp pris på nytt telt til sommerstevne
Sponsor på sommerstevne blir Meradog.
Stand på sommerstevne pris kr. 1000,- inkl. Annonse i katalog
Annonse kun i katalog kr. 500,-
Privat lydighetskurs på Stavsøra. Geir snakker med de involverte ang. dette.

Trond AA

Trond AA

Oppfølging: Toalettbrakke. Sammenligning av priser for tilnærmet samme løsning fra to produsenter

Se på alternativer for kjøp/leasing av kopimaskin på Stavsøra

Protokoll nr. 3 2013

Møtetittel:

Styremøte nr. 3

Møtedato:

08.04.2013

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

01.05.2013

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

Vedlegg:

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Helen Haarberg

X

 

Jan Erik Lerbakk

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

07/13

Post inn:
Mottatt mail fra avlskontaktene om mangel på innrapportering av parring/fødsel av valper til en av våre oppdrettere
Mottatt mail fra Tove Tøndelvold om å leie det inngjerdete området på Stavsøra en gang i uka.
Mottatt forspørsel fra Nidaros Brukshundklubb Agility om å leie bane den 8. – 9. Juni og 17. – 18. August 2013
Mottatt fra NKK instuks for konfliktutvalget (KU)
Mottatt melding fra HS om sletting av medlemskap på 2 medlemmer av klubben. (ikke vår avdeling)
Mottatt forespørsel fra Norsk terrierklubb om å ha med Schaferhund på deres valpeshow 29. September 2013

   

08/13

Post ut:
Sendt mail til en av våre oppdrettere vedrørende mangel på innrapportering av parring/fødsel.
Sendt svar til Tove Tøndelvold hvor vi informerte at området ikke leies ut.
Sendt positivt svar til Nidaros Brukshundklubb Agility om å leie bane den 8. – 9. Juni og 17. – 18. August 2013
Svart Norsk terrierklubb at vi har eget arrangement den dagen og at det er uaktuelt å ha med Schaferhund.

   

09/13

Mottatt riktig årsberetning fra teskomiteen
Mottatt fra NKk regelverk vedrørende dopingbruk på hund
Gjennomgikk årsmøtemappa.
Fått sponsor på nye startnummer. Det er Dr. Clauder
Støttekomiteen: Helge Midjo har påtatt seg ansvaret for kjøkkenet på vår vårutstilling.
Ser også på felles innkjøp til rikkurs helgen etterpå.
Styremøter 1.te halvår: 1. Mai, 5. Juni og 3. Juli 2013
Medlemsmøter: 15. Mai og 18.september
Julemøte: 7. Desember 2013
Rikansvarlig: Odd Skar
Djemail Raistaj skal produsere klubbnytt

HildeS, Odd Arve
Odd S

 

10/13

Vært dialog mellom kurskomiteen og styret vedrørende satsene for kurshonorar til instruktører. Det er utarbeidet nye retningslinjer for våre kurs.

Hilde E.

 

Oppfølging: Toalettbrakke. Sammenligning av priser for tilnærmet samme løsning fra to produsenter

Se på alternativer for kjøp/leasing av kopimaskin på Stavsøra