Protokoll nr. 1 2013

Møtetittel:

Styremøte nr. 1

Møtedato:

6.01.2013 og 10.01.2013

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

24.01.2013

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

Vedlegg:

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

10/1

Hilde Skamfer

X

 

Odd Arve Nedahl

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

1/13

Post inn: Mail fra Norsk Polarhundklubb om leie av bane på Stavsøra den 12. oktober 2013 i forbindelse med deres utstilling.
Brev fra HS med informasjon fra NKK der et kull fra en av våre oppdrettere må DNA-testes.

   

2/13

Post ut: Sendt foreløpig mal til Norsk Polarhunklubb om at de ikke får svar før etter at vi har avholdt generalforsamling

   

3/13

Sendt forespørsel til HS leder om en utredning vedrørende ekskludert medlem.
Mottok svar fra HS leder der de har gjennomført et møte den 19. Desember hvor de har vedtatt at han kan søke om nytt medlemskap fra 01.06.13.
Styret har sendt ny mail til HS den 10.01.13 hvor vi vil ha en full utredning i denne saken.

   

47/12

Når det gjelder denne saken så har representanter fra avd. Nordenfjeldske vært i møte med Melhus kommune. Fra styret var Geir Flønes, Hilde Eriksen og Odd Arve Nedahl. Grunneier Arve Schive var også tilstede.

   

Oppfølging: Toalettbrakke. Sammenligning av priser for tilnærmet samme løsning fra to produsenter.

Se på alternativer for kjøp/leasing av kopimaskin på Stavsøra