Protokoll nr. 2 2013

Møtetittel:

Styremøte nr 2.

Møtedato:

27.02.2013

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Odd Arve Nedahl

X

 

Sakliste:

04/13

Post inn:

Fra NKK Rik og Rik-Brukshundprøver prøvemapper:

Ref.nr. 84-13001 den 10.03.2013, Ref.nr. 84-13012 den 21.04.13, ref.nr. 84-13014 den 27.04.13, Ref.nr. 84-13015 den 26.04.13, Ref.nr. 84-13021 den 11.05.13, Reef.nr. 84-13024 den 12.05-2013, Ref.nr. 84-13042 den 19.06-2013, Ref.nr. 84-13051 den 12.07.2013, Ref.nr. 84-13052 den 13.07.2013, Ref.nr. 84-13053 den 14.07.2013, Ref.nr. 84-13055 den 21.08.2013, Ref.nr. 84-13077 den 27.09.2013, Ref.nr. 84-13078 den 28.09.2013, Ref.nr. 84-13084 den 29.09.2013, Ref.nr. 84-13093 den 19.10.2013, Ref.nr. 84-13093 den 19.10.2013, Ref.nr. 84-13094 den 20.10.2013.
Fra NKK Mentalbeskrivelse hund prøvemapper:
Ref.nr. 87-13002 den 20.04.2013, Ref.nr. 87-13004 den 21.04.2013, Ref.nr. 87-13016 den 27.05.2013, Ref.nr. 87-13025 den 24.06.2013, Ref.nr. 87-13041 den 12.10.2013, Ref.nr. 87-13042 den 13.10.2013, Ref.nr. 87-13042

Fra NKK Funksjonsanalyse prøvemapper:

Ref.nr. 81-13004 den 20.04.2013, Ref.nr. 81-13005 den 21.04.2013, Ref.nr. 81-13023 den 12.10.2013, Ref.nr. 81-13024 den 13.10.2013.
Mottatt møtereferat fra Lydighetskomiteen
Søknad fra Dachshundklubben i Trondheim om å leie baner på Stavsøra til utstilling den 6. Juli 2013.02.
Søknad fra Norsk Polarhundklubb om leie av bane til utstilling den 12. Oktober 2013
Mottatt brev fra HS om at saker til rep.møtet må være i hende innen 2. Februar
Påminnelse fra HS om protokoll/referat fra generalforsamling må sendes inn

Fra NKK Ref.nr. 12-12051 Utstilling-lydighet den 22.09.12 er anerkjent

Nkk region Buskerud inviterer til organisasjonskurs 21 – 21. April 2012.

   

05/13

Post ut:

Sendt positivt svar til Dachshundklubben vedrørende leie av bane til utstilling den 6. Juli 2013.
Sendt positivt svar til Norsk Polarhundklubb om leie av bane til utstilling den 12. Oktober 2013.
Sendt purring til HS vedrørende sak på ekskludert medlem

Sendt mail til lydighetskomiteen med retningslinjene for instruktører etter mottatt møtereferat.

Sendt mail til HS med liste over representanter og bestilling av hotellrom forbindelse med rep.møtet.

   

47/12

Når det gjelder denne saken så har representanter fra avd. Nordenfjeldske vært i møte med Melhus kommune. Fra styret var Geir Flønes, Hilde Eriksen og Odd Arve Nedahl. Grunneier Arve Schive var også tilstede. Søknad om dispensasjon er sendt til kommunen

   

06/13

Klubben har mottatt forespørsel om å leie ut område til traktorpulling. Her må det innhentes flere opplysninger før styret kan behandle denne forespørsel.
Medlemsmøte 14. Mars på Øra kl. 19.30
Kick-off møte med komiteene den 9. Mars kl. 13.00

   

Oppfølging: Toalettbrakke. Sammenligning av priser for tilnærmet samme løsning fra to produsenter

Se på alternativer for kjøp/leasing av kopimaskin på Stavsøra