Protokoll nr. 3 2013

Møtetittel:

Styremøte nr. 3

Møtedato:

08.04.2013

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

01.05.2013

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

Vedlegg:

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Helen Haarberg

X

 

Jan Erik Lerbakk

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

07/13

Post inn:
Mottatt mail fra avlskontaktene om mangel på innrapportering av parring/fødsel av valper til en av våre oppdrettere
Mottatt mail fra Tove Tøndelvold om å leie det inngjerdete området på Stavsøra en gang i uka.
Mottatt forspørsel fra Nidaros Brukshundklubb Agility om å leie bane den 8. – 9. Juni og 17. – 18. August 2013
Mottatt fra NKK instuks for konfliktutvalget (KU)
Mottatt melding fra HS om sletting av medlemskap på 2 medlemmer av klubben. (ikke vår avdeling)
Mottatt forespørsel fra Norsk terrierklubb om å ha med Schaferhund på deres valpeshow 29. September 2013

   

08/13

Post ut:
Sendt mail til en av våre oppdrettere vedrørende mangel på innrapportering av parring/fødsel.
Sendt svar til Tove Tøndelvold hvor vi informerte at området ikke leies ut.
Sendt positivt svar til Nidaros Brukshundklubb Agility om å leie bane den 8. – 9. Juni og 17. – 18. August 2013
Svart Norsk terrierklubb at vi har eget arrangement den dagen og at det er uaktuelt å ha med Schaferhund.

   

09/13

Mottatt riktig årsberetning fra teskomiteen
Mottatt fra NKk regelverk vedrørende dopingbruk på hund
Gjennomgikk årsmøtemappa.
Fått sponsor på nye startnummer. Det er Dr. Clauder
Støttekomiteen: Helge Midjo har påtatt seg ansvaret for kjøkkenet på vår vårutstilling.
Ser også på felles innkjøp til rikkurs helgen etterpå.
Styremøter 1.te halvår: 1. Mai, 5. Juni og 3. Juli 2013
Medlemsmøter: 15. Mai og 18.september
Julemøte: 7. Desember 2013
Rikansvarlig: Odd Skar
Djemail Raistaj skal produsere klubbnytt

HildeS, Odd Arve
Odd S

 

10/13

Vært dialog mellom kurskomiteen og styret vedrørende satsene for kurshonorar til instruktører. Det er utarbeidet nye retningslinjer for våre kurs.

Hilde E.

 

Oppfølging: Toalettbrakke. Sammenligning av priser for tilnærmet samme løsning fra to produsenter

Se på alternativer for kjøp/leasing av kopimaskin på Stavsøra