Protokoll nr. 5 2013

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

06.06.2013

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

03.07.2013

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

Vedlegg:

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Helen Haarberg

 

X

Jan Erik Lerbakk

 

X

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

14/13

Sjekk med drift- og vedlikehold vedrørende utstyr til gammel traktor, så som kjøp av klippepanne
Sjekk opp pris på nytt telt til sommerstevne
Sponsor på sommerstevne blir Meradog.
Stand på sommerstevne pris kr. 1000,- inkl. Annonse i katalog
Annonse kun i katalog kr. 500,-
Privat lydighetskurs på Stavsøra. Geir snakker med de involverte ang. dette.

Trond AA

Trond AA

Oppfølging: Toalettbrakke. Sammenligning av priser for tilnærmet samme løsning fra to produsenter

Se på alternativer for kjøp/leasing av kopimaskin på Stavsøra