Protokoll nr. 6 2013

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

03.07.2013

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

18.09.2013

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

Vedlegg:

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

 

X

Helen Haarberg

X

 

Jan Erik Lerbakk

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

15/13

Post inn:

Fra NKK Utstilling/lydighet ref.nr. 12-130089 dato 27/4-13 we godkjent

Fra NKK Mentalbeskrivelse av hund 24.6-13 ref.nr. 87-13025 er Gunnar Aagesen oppnevnt som NKKs representant.
Brev fra NKK med informasjon om samling for agilityinstruktører.
Brev fra NKKs kompetansegruppe i lydighet med i forbindelse med avlysning av dommere.
Brev fra HS med informasjon om at dommer Henning Setzer ikke kan komme å dømme ved vår utstilling.
Brev fra Tysk Schaferhundklubb med bekreftelse på at dommer Wilhelm Nordsieck overtar dommeroppdraget.
Brev fra HS med fagutvalgene HAR og HBU ønsker møte med avd. Nordenfjeldske, Møre og Romsdal, Sunnmøre og Helgeland her i Trondheim den 7. November 2013.
Sak 47/12: brev fra Melhus kommune hvor de ønsker redegjørelse for vann- og avløpsløsning, samt planer for område: 

16/13

Tommy Anderson skal ha kurs i gruppe B og C den 2-4. August
Når det gjelder klippepanne til gammel traktor er det ikke gjort noen bestemmelser i saken
Nytt utstillingstelt er ankommet. Hilde E. undersøker om det er med sidevegger, hvis ikke så bestiller Trond Aagesen disse.
Innhandling til utstilling: Hilde E.og Unni
Bestiller tømming av toaletter hos Melhus kommune. Tømming en gang pr. år.

 

Oppfølging: Toalettbrakke. Sammenligning av priser for tilnærmet samme løsning fra to produsenter

Se på alternativer for kjøp/leasing av kopimaskin på Stavsøra