Protokoll nr. 8 2014

NSchK Avd Nordenfjeldske

Møtedato:

29.10.14.

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

11.01.15

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Helen Haarberg

X

 

Jan Erik Lerbakk

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Mottatt mail fra Nidaros rallylydighetskomite med søknad om leie av bane til sitt arrangement i rallylydighet.

Mottatt fra HS med påminnelse om dato for innsending av datoer for stevner for neste år.
Mottatt mail fra Nidaros Agilitygruppe med søknad om leie av bane til sine stevner i 2015.
Mottatt søknad fra Kennel Ingodd vedrørende Hovestyrets ærespris for 2014.
Mottatt bekreftelse på dommeroppdrag til lydighet 12.07.15 fra Arild Berntsen
Fra NKK ref.nr. 12-140560 Utstilling/lydighet . Stevnet anerkjent.

Fra NKK ref.nr. 84-14089 Rik-Brukshundprøver . Stevnet anerkjent.
Mottatt mail fra Statoil hvor de sier opp avtalen med reklameskilt å banen

     

Post ut:
Sendt svar til Nidaros Rallylydighetskomite med avslag på søknad om leie av bane da vi selv har arrangement.
Sendt mail til Nidaros Agilitygruppe med positiv tilbakemelding på leie av bane til sine arrangement i 2015.

Sendt brev til HS vedrørende søknad om HS ærespris for 2014 fra Kennel Ingodd.

Sendt julekort med invitasjon til julemøte til våre æresmedlemmer

     

15/14

Gjennomgått gruppearbeidet som ble gjennomført på medlemsmøte. Dette skal danne grunnlag for en handlingsplan for 2015. Gjennomgang av handlingplanen på medlemsmøte den 23.november 2014 kl. 13.00.
Reklameplakater for oppdretterne på banen. Helen undersøker med Svenild AS om pris.
Vedtatt å betale tilbake til våre oppdrettere det de betalte inn til oppdrettergaiden for 2014.
Styret skal utnevne ny webmaster og Helen skal få redaksjonstilgang sammen med Annett Beck på vår facebookside.

Helen

 

 

Protokoll nr. 7 2014

NSchK Avd Nordenfjeldske

Møtedato:

09.10.14.

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

29.10.14

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Helen Haarberg

X

 

Jan Erik Lerbakk

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Fra NKK Rik og Bruksprøver 13.08.14 ref.nr. 84-14060 er anerkjent
Fra NKK Rik og Bruksprøver 17.09.14 ref.nr. 84-14066 er anerkjent
Mail fra HBU om søknadsfrist for prøver og tester 2015 med frist 05.19.14
Søknad fra medlem vedrørende Hovedstyrets ærespris 2014 i bruks
Søknad fra medlem vedrørende Hovedstyrets ærespris 2014 i utstilling Langhår.

     

Post ut:

     

14/14

Send in til HS/HBU ang. tester for 2015
Sendt inn til HBU/HS ang. HS ærespris 2014 i utstilling langhår og i bruskhund.

Skal vi søke om tester for 2015. I 2014 har vi ikke hatt noen testekomite og mye av dette arbeidet har hvilt på styret. Dette avhenger om vi har noen testkomite i 2015. Avventer til etter medlemsmøte og etter at vi har hatt samtale med valgkomiteen.
Nidaros Brukshundklubb har spurt om vi kunne ha samarbeid om tester, de ikke har noen testløype selv.

Hilde har undersøkt muligheten for å ha en nøkkelboks på veggen ved ytterdøren som kunne vært brukt av medlemmer som ikke har nøkkel ved vaffelvakter osv. Alarmselskapet sa at dette ikke var noe problem men forsikringen orienterte at da gjelder ikke forsikringen og da er saken enkel. Denne saken gjør vi ikke noe mer med.

Gikk gjennom agendaen for medlemsmøte den 19.10.14

Ordne med annonse til julebordet.

   

 

Protokoll nr. 6 2014

NSchK Avd Nordenfjeldske

Møtedato:

24.09.14.

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

09.10.2014

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Helen Haarberg

X

 

Jan Erik Lerbakk

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Fra Hans Ole Klomstad er det kommet tilbud på brøyting for sesongen 2014/15

Fra NKK Rik/brukshundprøver 18.03.14 Ref.nr. 84-14039 er anerkjent

Fra NKK Rik/brukshundprøver 10.07.14 Ref.nr. 84-14054 er anerkjent

Fra NKK Rik/brukshundprøver 11.07.14 Ref.nr. 84-14055 er anerkjent

     

Post ut:
Sendt brev til Hans Ole Klomstad der vi aksepterte hans tilbud på brøyting sesongen 2014/15

     

12/14

13/14

Kjøpt nye skjul. Disse ble brukt under NM og vi fikk de for halv pris. Saken er avsluttet
Tilbud til medlemmene:
Agility: Odd har snakka med Bård i Nidaros Agility ang. kurs/samling for interesserte medlemmer. Da vi er sent på året vil dette bli tatt tak i til våren.
Høstutstillingen
Alt personell er på plass. Geir henter dommeren. Odd går opp spor i bruks.
Kammerataften Her har utstillingskomiteen regien v/Trond Aagesen.
Lydighet: Odd ordner med ringpersonell.
Klubbnytt:
For å komme i gang så har styre bestemt at vi skal få ut et nummer av klubbnytt før jul. Hege Pettersen Moe har sakt seg villig til å sette sammen et nummer bare hun får stoffet tilsendt. Det blir sendt ut mail til oppdrettere om annonsering til dette nummeret. Pris for helside kr. 500,- og halvside kr. 300,-. Frist for å få inn stoff er 1. november. Hilde Vegsund skal skrive fra bruks. Send mail til komiteene omå sende inn stoff til bladet.

Medlemsmøte:

Medlemsmøte 18.oktober kl. 13.00.annonsere på hjemmesida, facebook, mail til medlemmer og under dyr/for utstyr i Adresseavisen
Funksjonsanalyse:

Dommere er Øyvind Juul Skjetne og Ola Valan
Vaffelvakter:
Det har inntruffet ved et par anledninger at ingen har låst opp. Hilde E. skal ta kontakt med alarmselskapet om vi kan ha en nøkkel i et kodeskap som kan benyttes til vaffelvaktene for de som ikke har egen nøkkel.


Geir