Protokoll nr. 2 2014

NSchK Avd Nordenfjeldske

Møtedato:

27.03.2014

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

24.04.2014

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Helen Haarberg

X

 

Jan Erik Lerbakk

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:
Mottatt mail fra Gordon Setter Klubben hvor de ønsker å leie på Stavsøra i forbindelse med unghundframvisning den 21.06.14

     

Post ut:
Sendt mail til Gordon Setter Klubben med avslag på leie av Stavsøra den 21.06.14.

     

06/14

07/14

03/14

 

04/14Kopimaskin og utstillingstelt:

Utstillingskomiteen skal se hva som er mest hensiktsmessig når det gjelder kopimaskin/skriver. De innhenter priser. Det samme gjelder for nytt utstillingstelt.

Diverse:
Når det gjelder dommere til lydighetsstevner i 2014 er disse på plass.

En dommer er klar til funksjonsanalysen. Det er Øyvind Juul Skjetne.

Valpeshow 2014:
Det har vært gjennomført 1 møte der Hanne Lilleberg, Ingvild Engan og Unni Wikstrøm var tilstede. Helen Hårberg er også en del av denne gruppen. Oppgaver er fordelt både når det gjelder annonsering og sponsor.

Klippeutstyr til Stavsøra

A: Jan Erik har vært i kontakt med Gjensidige forsikring. Det ser ut som vi kan få erstatning hvis vi kan få en fagperson som kan se på vannpumpen og at vi tar nye vannprøver og leverer til analyse. Dette er nå gjort og vi venter på svar på disse prøvene.

B: Det er innhentet tilbud på gressklippere og det kommer en demonstrasjon på Stavsøra den 23.04.14.

 


Trond Aagesen

Geir /Odd

 Unni

Jan Erik

Drift og vedlikehold