Protokoll nr. 3 2014

NSchK Avd Nordenfjeldske

Møtedato:

24.04.2014

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

13.05.2014

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Helen Haarberg

X

 

Jan Erik Lerbakk

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Mottatt fra NKK: Rik og brukshundprøver 26.04.2014 ref.nr. 84-14010. Geir Flønes er oppnevnt som NKKs representant


Mottatt fra NKK: Rik og brukshundprøver 27.04.2014 ref.nr. 84-14012. Geir Flønes er oppnevnt som NKKs representant

Mottatt søknad fra Nidaros Brukshundklubb agility om leie av vårt område den 7-8 juni og 23-24 august 2014.

Internt:

Mottatt mail fra medlem vedrørende kurskomiteens medlem som har startet egne valpe og dressurkurs.

     

Post ut:
Sendt positiv tilbakemelding til Nidaros Brukshundklubb v/Agilitygruppen på leie av vårt anlegg 7-8 juni og 23-24 august 2014.

     

08/14

09/14

02/14

04/14

06/14

07/14

Dommere på funksjonsanalyse i mai blir Trygve Kroken og Øyvind J. Skjetne

Dommere på funksjonsanalyse i oktober er Øyvind J. Skjetne og Ola Vallan

Diverse:

Overlever til Liv Evjen i forbindelse med hennes 70 års dag. Dette gjøres på utstillingen i april.

Betalingsterminal:

Innhente tilbud på betalingsterminal

Skape aktivitet for medlemmene.
Snakk med Ann Mari Nordløkken ang lån av agilitybane av Gauldal hundeklubb. Demonstrasjon og utprøving av medlemmer

Sjekker også opp ang. seminar om ”Smeller” på medlemsmøte

Klippeutstyr til Stavsøra:

Ny klipper er innkjøpt Saken avsluttet. Vedtak 04/14 B

Mottatt rapport ang. vannet. Forsikringen vil bli kontaktet og papirer vil bli sendt inn

Kopimaskin og utstillingstelt
Utstillingskomiteen har kjøpt inn ny kopimaskin med skriver.

Styrets representanter opp mot komiteene.

Helen Haarberg – støttekomiteen
Odd Skar – brukshundkomiteen

Trond Aagesen – Utstillingskomiteen og Drift og vedlikehold

Hilde Eriksen - Kurskomiteen

Geir


Hilde E.

Odd S.

Helen H.

Drift/vedlikehold
Jan Erik

Utstillingskomiteen