Protokoll nr. 4 2014

NSchK Avd Nordenfjeldske

Møtedato:

13.05.14.

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

20.08.2014

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

 

X

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Helen Haarberg

X

 

Jan Erik Lerbakk

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

.Mottatt fra HBU invitasjon til Schäferhunduka på Sølen den 23. – 29. Juni 2014
Mottatt brev fra NKK der de påpeker at avdelingen ikke nødvendigvis følger regelverket i tester som funksjonsanalyse

Fra NKK RIK brukshundprøver 10.05.14 Ref.nr. 84-14021. Geir Flønes er NKKs representant.
Fra NKK RIK brukshundprøver 11.05.14 Ref.nr. 84-14023. Geir Flønes er NKKs representant
Fra NKK Funksjonsanalyse 24.05.14 Ref.nr. 81-14010. Øyvind Juul Schjetne er NKKs representant

Fra NKK Funksjonsanalyse 25.05.14 Ref.nr. 81-14012. Øyvind Juul Schjetne er NKKs representant

     

Post ut:
Brukshundkomiteen v/Annett Bäck har redegjort overfor NKK at ikke begge former for test kan gjennomføres samme helg da vi har en bane.

     

02/14

09/14

10/14

Skape aktiviteter for medlemmer:
Odd snakket med Ann Mari vedrørende agility. Avventer svar

Innkjøp av betalingsterminal, Styret vedtok innkjøp av terminal
Saken avsluttet

Kurskomiteen: Hilde har snakket med leder i kurskomiteen om mulig dobbelrolle da de selv arrangerer valpekurs. Mener at det ikke byr på noe problem. Valgkomiteen skal arbeide med å få inn en person til i kurskomiteen

Diverse:

Klubbnytt: Tema på medlemsmøte. Involver Gregersen som sitter i komiteen.

Det er foretatt innkjøp av 4 barnestoler til klubbhuset.