Protokoll nr. 6 2014

NSchK Avd Nordenfjeldske

Møtedato:

24.09.14.

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

09.10.2014

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Helen Haarberg

X

 

Jan Erik Lerbakk

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Fra Hans Ole Klomstad er det kommet tilbud på brøyting for sesongen 2014/15

Fra NKK Rik/brukshundprøver 18.03.14 Ref.nr. 84-14039 er anerkjent

Fra NKK Rik/brukshundprøver 10.07.14 Ref.nr. 84-14054 er anerkjent

Fra NKK Rik/brukshundprøver 11.07.14 Ref.nr. 84-14055 er anerkjent

     

Post ut:
Sendt brev til Hans Ole Klomstad der vi aksepterte hans tilbud på brøyting sesongen 2014/15

     

12/14

13/14

Kjøpt nye skjul. Disse ble brukt under NM og vi fikk de for halv pris. Saken er avsluttet
Tilbud til medlemmene:
Agility: Odd har snakka med Bård i Nidaros Agility ang. kurs/samling for interesserte medlemmer. Da vi er sent på året vil dette bli tatt tak i til våren.
Høstutstillingen
Alt personell er på plass. Geir henter dommeren. Odd går opp spor i bruks.
Kammerataften Her har utstillingskomiteen regien v/Trond Aagesen.
Lydighet: Odd ordner med ringpersonell.
Klubbnytt:
For å komme i gang så har styre bestemt at vi skal få ut et nummer av klubbnytt før jul. Hege Pettersen Moe har sakt seg villig til å sette sammen et nummer bare hun får stoffet tilsendt. Det blir sendt ut mail til oppdrettere om annonsering til dette nummeret. Pris for helside kr. 500,- og halvside kr. 300,-. Frist for å få inn stoff er 1. november. Hilde Vegsund skal skrive fra bruks. Send mail til komiteene omå sende inn stoff til bladet.

Medlemsmøte:

Medlemsmøte 18.oktober kl. 13.00.annonsere på hjemmesida, facebook, mail til medlemmer og under dyr/for utstyr i Adresseavisen
Funksjonsanalyse:

Dommere er Øyvind Juul Skjetne og Ola Valan
Vaffelvakter:
Det har inntruffet ved et par anledninger at ingen har låst opp. Hilde E. skal ta kontakt med alarmselskapet om vi kan ha en nøkkel i et kodeskap som kan benyttes til vaffelvaktene for de som ikke har egen nøkkel.


Geir