Protokoll nr. 5 2014

NSchK Avd Nordenfjeldske

Møtedato:

20.08.14.

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

24.09.2014

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Helen Haarberg

X

 

Jan Erik Lerbakk

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

.-Fra Liv Evjen mottatt mail med takk for oppmerksomheten i forbindelse med Ingerid Brækstads bortgang.
-Fra NKK brev ang. arrangement av terminfestede prøver. Trenger ikke å melde inn dommere og NKK – representanter 14 dage før prøve. Fra 1. juli sendes det inn sammen med prøvepapirene.

-Fra NKK er det kommet bekymringsmelding på den store nedgangen av medlemstall. Hva kan gjøres?
-Fra NKK Utstilling/lydighet 26.04.14 ref.nr. 12-14021 er anerkjent

     

Post ut:

     

11/14

12/14

Skape aktiviteter for medlemmer:
Gauldal hundeklubb stiller ikke bane til disposisjon for demonstrasjon/prøving på Agility for våre medlemmer. Snakker med Nidaros Agility

Diverse:

-Julebord enten 6. desember eller 13. desember. Sjekker med Sandmoen kro om de har kapasitet til ca. 60 personer
-Medlemsmøte 18. september. Stig Meier Berg har takket ja til å holde foredrag om smeller. Andre tema?
- Valgkomiteen må sette i gang prosessen med å se hvem som er på valg og prøve å fylle opp de plassene som i dag står tomme
-Har vi noen medlemmer som har gjort seg fortjent til fårehunden? Sett i gang tankeprosessen og ha med noen forslag på styremøte
Innkjøp av nye skjul til RIK. De gamle brukes på utstillingsplassen som skjul når vi trener.


Odd
Unni

Styret

Valgkomiteen
Styret

Geir