Protokoll nr. 7 2014

NSchK Avd Nordenfjeldske

Møtedato:

09.10.14.

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

29.10.14

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Helen Haarberg

X

 

Jan Erik Lerbakk

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Fra NKK Rik og Bruksprøver 13.08.14 ref.nr. 84-14060 er anerkjent
Fra NKK Rik og Bruksprøver 17.09.14 ref.nr. 84-14066 er anerkjent
Mail fra HBU om søknadsfrist for prøver og tester 2015 med frist 05.19.14
Søknad fra medlem vedrørende Hovedstyrets ærespris 2014 i bruks
Søknad fra medlem vedrørende Hovedstyrets ærespris 2014 i utstilling Langhår.

     

Post ut:

     

14/14

Send in til HS/HBU ang. tester for 2015
Sendt inn til HBU/HS ang. HS ærespris 2014 i utstilling langhår og i bruskhund.

Skal vi søke om tester for 2015. I 2014 har vi ikke hatt noen testekomite og mye av dette arbeidet har hvilt på styret. Dette avhenger om vi har noen testkomite i 2015. Avventer til etter medlemsmøte og etter at vi har hatt samtale med valgkomiteen.
Nidaros Brukshundklubb har spurt om vi kunne ha samarbeid om tester, de ikke har noen testløype selv.

Hilde har undersøkt muligheten for å ha en nøkkelboks på veggen ved ytterdøren som kunne vært brukt av medlemmer som ikke har nøkkel ved vaffelvakter osv. Alarmselskapet sa at dette ikke var noe problem men forsikringen orienterte at da gjelder ikke forsikringen og da er saken enkel. Denne saken gjør vi ikke noe mer med.

Gikk gjennom agendaen for medlemsmøte den 19.10.14

Ordne med annonse til julebordet.