Protokoll nr. 8 2014

NSchK Avd Nordenfjeldske

Møtedato:

29.10.14.

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

11.01.15

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Helen Haarberg

X

 

Jan Erik Lerbakk

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Mottatt mail fra Nidaros rallylydighetskomite med søknad om leie av bane til sitt arrangement i rallylydighet.

Mottatt fra HS med påminnelse om dato for innsending av datoer for stevner for neste år.
Mottatt mail fra Nidaros Agilitygruppe med søknad om leie av bane til sine stevner i 2015.
Mottatt søknad fra Kennel Ingodd vedrørende Hovestyrets ærespris for 2014.
Mottatt bekreftelse på dommeroppdrag til lydighet 12.07.15 fra Arild Berntsen
Fra NKK ref.nr. 12-140560 Utstilling/lydighet . Stevnet anerkjent.

Fra NKK ref.nr. 84-14089 Rik-Brukshundprøver . Stevnet anerkjent.
Mottatt mail fra Statoil hvor de sier opp avtalen med reklameskilt å banen

     

Post ut:
Sendt svar til Nidaros Rallylydighetskomite med avslag på søknad om leie av bane da vi selv har arrangement.
Sendt mail til Nidaros Agilitygruppe med positiv tilbakemelding på leie av bane til sine arrangement i 2015.

Sendt brev til HS vedrørende søknad om HS ærespris for 2014 fra Kennel Ingodd.

Sendt julekort med invitasjon til julemøte til våre æresmedlemmer

     

15/14

Gjennomgått gruppearbeidet som ble gjennomført på medlemsmøte. Dette skal danne grunnlag for en handlingsplan for 2015. Gjennomgang av handlingplanen på medlemsmøte den 23.november 2014 kl. 13.00.
Reklameplakater for oppdretterne på banen. Helen undersøker med Svenild AS om pris.
Vedtatt å betale tilbake til våre oppdrettere det de betalte inn til oppdrettergaiden for 2014.
Styret skal utnevne ny webmaster og Helen skal få redaksjonstilgang sammen med Annett Beck på vår facebookside.

Helen