Protokoll nr. 5 2014

NSchK Avd Nordenfjeldske

Møtedato:

20.08.14.

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

24.09.2014

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Helen Haarberg

X

 

Jan Erik Lerbakk

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

.-Fra Liv Evjen mottatt mail med takk for oppmerksomheten i forbindelse med Ingerid Brækstads bortgang.
-Fra NKK brev ang. arrangement av terminfestede prøver. Trenger ikke å melde inn dommere og NKK – representanter 14 dage før prøve. Fra 1. juli sendes det inn sammen med prøvepapirene.

-Fra NKK er det kommet bekymringsmelding på den store nedgangen av medlemstall. Hva kan gjøres?
-Fra NKK Utstilling/lydighet 26.04.14 ref.nr. 12-14021 er anerkjent

     

Post ut:

     

11/14

12/14

Skape aktiviteter for medlemmer:
Gauldal hundeklubb stiller ikke bane til disposisjon for demonstrasjon/prøving på Agility for våre medlemmer. Snakker med Nidaros Agility

Diverse:

-Julebord enten 6. desember eller 13. desember. Sjekker med Sandmoen kro om de har kapasitet til ca. 60 personer
-Medlemsmøte 18. september. Stig Meier Berg har takket ja til å holde foredrag om smeller. Andre tema?
- Valgkomiteen må sette i gang prosessen med å se hvem som er på valg og prøve å fylle opp de plassene som i dag står tomme
-Har vi noen medlemmer som har gjort seg fortjent til fårehunden? Sett i gang tankeprosessen og ha med noen forslag på styremøte
Innkjøp av nye skjul til RIK. De gamle brukes på utstillingsplassen som skjul når vi trener.


Odd
Unni

Styret

Valgkomiteen
Styret

Geir

 

Protokoll nr. 4 2014

NSchK Avd Nordenfjeldske

Møtedato:

13.05.14.

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

20.08.2014

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

 

X

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Helen Haarberg

X

 

Jan Erik Lerbakk

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

.Mottatt fra HBU invitasjon til Schäferhunduka på Sølen den 23. – 29. Juni 2014
Mottatt brev fra NKK der de påpeker at avdelingen ikke nødvendigvis følger regelverket i tester som funksjonsanalyse

Fra NKK RIK brukshundprøver 10.05.14 Ref.nr. 84-14021. Geir Flønes er NKKs representant.
Fra NKK RIK brukshundprøver 11.05.14 Ref.nr. 84-14023. Geir Flønes er NKKs representant
Fra NKK Funksjonsanalyse 24.05.14 Ref.nr. 81-14010. Øyvind Juul Schjetne er NKKs representant

Fra NKK Funksjonsanalyse 25.05.14 Ref.nr. 81-14012. Øyvind Juul Schjetne er NKKs representant

     

Post ut:
Brukshundkomiteen v/Annett Bäck har redegjort overfor NKK at ikke begge former for test kan gjennomføres samme helg da vi har en bane.

     

02/14

09/14

10/14

Skape aktiviteter for medlemmer:
Odd snakket med Ann Mari vedrørende agility. Avventer svar

Innkjøp av betalingsterminal, Styret vedtok innkjøp av terminal
Saken avsluttet

Kurskomiteen: Hilde har snakket med leder i kurskomiteen om mulig dobbelrolle da de selv arrangerer valpekurs. Mener at det ikke byr på noe problem. Valgkomiteen skal arbeide med å få inn en person til i kurskomiteen

Diverse:

Klubbnytt: Tema på medlemsmøte. Involver Gregersen som sitter i komiteen.

Det er foretatt innkjøp av 4 barnestoler til klubbhuset.

   

Protokoll nr. 3 2014

NSchK Avd Nordenfjeldske

Møtedato:

24.04.2014

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

13.05.2014

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Helen Haarberg

X

 

Jan Erik Lerbakk

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Mottatt fra NKK: Rik og brukshundprøver 26.04.2014 ref.nr. 84-14010. Geir Flønes er oppnevnt som NKKs representant


Mottatt fra NKK: Rik og brukshundprøver 27.04.2014 ref.nr. 84-14012. Geir Flønes er oppnevnt som NKKs representant

Mottatt søknad fra Nidaros Brukshundklubb agility om leie av vårt område den 7-8 juni og 23-24 august 2014.

Internt:

Mottatt mail fra medlem vedrørende kurskomiteens medlem som har startet egne valpe og dressurkurs.

     

Post ut:
Sendt positiv tilbakemelding til Nidaros Brukshundklubb v/Agilitygruppen på leie av vårt anlegg 7-8 juni og 23-24 august 2014.

     

08/14

09/14

02/14

04/14

06/14

07/14

Dommere på funksjonsanalyse i mai blir Trygve Kroken og Øyvind J. Skjetne

Dommere på funksjonsanalyse i oktober er Øyvind J. Skjetne og Ola Vallan

Diverse:

Overlever til Liv Evjen i forbindelse med hennes 70 års dag. Dette gjøres på utstillingen i april.

Betalingsterminal:

Innhente tilbud på betalingsterminal

Skape aktivitet for medlemmene.
Snakk med Ann Mari Nordløkken ang lån av agilitybane av Gauldal hundeklubb. Demonstrasjon og utprøving av medlemmer

Sjekker også opp ang. seminar om ”Smeller” på medlemsmøte

Klippeutstyr til Stavsøra:

Ny klipper er innkjøpt Saken avsluttet. Vedtak 04/14 B

Mottatt rapport ang. vannet. Forsikringen vil bli kontaktet og papirer vil bli sendt inn

Kopimaskin og utstillingstelt
Utstillingskomiteen har kjøpt inn ny kopimaskin med skriver.

Styrets representanter opp mot komiteene.

Helen Haarberg – støttekomiteen
Odd Skar – brukshundkomiteen

Trond Aagesen – Utstillingskomiteen og Drift og vedlikehold

Hilde Eriksen - Kurskomiteen

Geir


Hilde E.

Odd S.

Helen H.

Drift/vedlikehold
Jan Erik

Utstillingskomiteen