Protokoll nr. 2 2014

NSchK Avd Nordenfjeldske

Møtedato:

27.03.2014

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

24.04.2014

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Helen Haarberg

X

 

Jan Erik Lerbakk

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:
Mottatt mail fra Gordon Setter Klubben hvor de ønsker å leie på Stavsøra i forbindelse med unghundframvisning den 21.06.14

     

Post ut:
Sendt mail til Gordon Setter Klubben med avslag på leie av Stavsøra den 21.06.14.

     

06/14

07/14

03/14

 

04/14Kopimaskin og utstillingstelt:

Utstillingskomiteen skal se hva som er mest hensiktsmessig når det gjelder kopimaskin/skriver. De innhenter priser. Det samme gjelder for nytt utstillingstelt.

Diverse:
Når det gjelder dommere til lydighetsstevner i 2014 er disse på plass.

En dommer er klar til funksjonsanalysen. Det er Øyvind Juul Skjetne.

Valpeshow 2014:
Det har vært gjennomført 1 møte der Hanne Lilleberg, Ingvild Engan og Unni Wikstrøm var tilstede. Helen Hårberg er også en del av denne gruppen. Oppgaver er fordelt både når det gjelder annonsering og sponsor.

Klippeutstyr til Stavsøra

A: Jan Erik har vært i kontakt med Gjensidige forsikring. Det ser ut som vi kan få erstatning hvis vi kan få en fagperson som kan se på vannpumpen og at vi tar nye vannprøver og leverer til analyse. Dette er nå gjort og vi venter på svar på disse prøvene.

B: Det er innhentet tilbud på gressklippere og det kommer en demonstrasjon på Stavsøra den 23.04.14.

 


Trond Aagesen

Geir /Odd

 Unni

Jan Erik

Drift og vedlikehold

Protokoll nr. 1 2014

Møtedato:

17.03.2014

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

27.03.2014

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Helen Haarberg

X

 

Jan Erik Lerbakk

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:
Fra NKK: Prøvepapirer FA ref.nr. 81-14010 dato 24/5-14, ref.nr. 81-14012 dato 25/5-14, ref.nr. 81-14019 dato 11/10-14, ref.nr. 81-14020 dato 12/10-14

Fra NKK: Prøvepapirer MH ref.nr. 87-14029 dato 12/10-14, MH ref.nr. 87-14028 dato 11/10-14

Fra NKK region Trøndelag: innkalling til årsmøte. Deltakere fra avd. Nordenfjeldske er Geir Flønes, Trond Aagesen og Liv Evjen

Fra NKK: om å benytte Dog-Web Arra systemet for registrering mentalbeskrivelse av hund.

Fra NKK: vedrørende manglende registrering av resultater av MH tester den 24.06.13 og13.10.13

Fra hovedstyret (HS): informasjon om at organisasjonshåndboka ikke er oppdatert men blir det om kort tid.


Fra NKK: melding om at MH ref.nr 87-13025 den 24.06.13, ref.nr 87-13042 den 13.10.13, ref.nr 87-13041 den 12.10.13 er anerkjent

Fra NKK: info vedrørende hundens dag den 24. Mai 2014
Fra hovedstyret (HS): Melding om årsmøte 5. -6. April 14 og at saker som ønskes behandlet må være HS i hende senest 1. Mars.

Norsk Corgi Klubb: v/Anne Indergaard – leie av bane på Stavsøra for utstilling

Internt:

Fra avlskontaktene: mottatt kopi av sak til HAR vedrørende ulovlig paring av hund

     

Post ut:

Mail til HS med informasjon om hvem og når våre representanter kommer til årsmøte på Gardemoen.

Mail til Anne Indergaard Norsk Corgi Klubb hvor det informeres om at vi ikke tar stilling til utleie i 2015.

Unni W

Unni W

   

01/14

02/14

03/14

04/14

05/14

Styreprotokoll

Første styremøte i år. Generalforsamling avholdt 15. februar. Referat fra denne legges frem for styret og godkjennes samt undertegnes før det legges på hjemmesiden ?

Skape aktivitet for medlemmer

  1. A.Forslag om informasjon og prøving av Agility. Evt høre med Ann Mari Nordløkken.
  2. B.Møte nye medlemmer. En søndag i kvartalet ? Sette på nettsiden at nye er velkommen. Evt stille med informasjon om avdelingen. Presentasjon av plassen vår og hva vi driver med
  3. C.Filmkveld med filmen fra ”gammeldaga” laget av Odd-Arve Nedahl med materiale fra Liv Evjen
  1. D.Tema til medlemsmøte: Mestring av konkurransenerver og lignende ? Sjekker med evt foredragsholdere

Valpeshow 2014

21. september, samt navn på de som har sagt seg villig til å være i komiteen ? . Kalle komiteen inn til møte.

Klippeutstyr til Stavsøra

  1. A.Gressklipper er ødelagt – Vi kontakter forsikringen vår for å sjekke om noe kan dekkes.
  1. B.Ny gressklipper – Vi trenger snarest en gjennomgang av behov og innhenting av priser til nytt utstyr. Helen Haarberg sjekker pris hos Felleskjøpet. Drift- og Vedlikeholds-komiteen varsles om å klargjøre behov og innhente tilbud fra flere, samt stå for innkjøp. Styrets kontakt i Drift- og Vedlikehold er Trond Aagesen

Vedtak sak 04/14 B:

Styret i NSchK Avd Nordenfjeldske vedtar å bruke kr 50 til 100 000,- på nytt klippeutstyr til områdene våre. Ansvaret gis til Drift- og Vedlikehold. Vedtaket er enstemmig.

Diverse

Gjennomgang av rep. mappa i møte den 27.mars.

Legg ut invitasjon på nettsiden.

Pga mangel på tillitsvalgte i Test-komitè og Lydighets-komitè må Styret fordele oppgavene som disse egentlig har.

  1. A.Lydighetsstevne 2014 - Vår, sommer og Høst arrangement: Odd Skar sjekker dommere og ringsekretær/skriver til disse stevnene. Anmode Utst.kom om å håndtere påmeldinger og katalog. Hilde Eriksen bestiller hotell og reise etter behov.
  1. B.Test i 2014 – Det blir avholdt to Funksjonsanalyser som allerede er søkt om. Geir Flønes sjekker om noen kan ta på seg jobben med å skaffe dommere og testledere samt figuranter. 24-25 mai og 11-12 oktober

Drift og Vedlikehold samt gjenværende medlem i Test-komitè involveres i rydding av testløype. Hilde Eriksen bestiller hotell og reise etter avtale og behov.

Unni Wikstrøm

Odd Skar

Styret

Jan Erik Lerbakk

Unni Wikstrøm

Jan Erik Lerbakk

Trond Aagesen

Unni Wikstrøm

Odd Skar

Geir Flønes