Protokoll nr. 10 2015

NSchK Avd Nordenfjeldske

Møtetittel:

Styremøte

Dato

29.10.15

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Helen Haarberg

X

 

Jan Erik Lerbakk

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:.

Mottatt invitasjon fra NKK vedrørende årets Forskningsforum Hund den 3. november 2015 i Oslo
Brev Fra Hans Ole Klomstad med tilbud om brøyting vinteren 2015/16

Mottatt mail fra Laila Kjølsø med bekreftelse på at et medlem har vært hjelpeinstruktør.

Mottatt mail fra leder i kurskomiteen med informasjon om rolleendring innad i komiteen.

Mail fra HBU der de forespør avd. Nordenfjeldske om vi kan arrangere landsdelsmesterskap innenfor alle grener av RIK- sporten i forbindelse med vårt Midtnorsk Mesterskap i 2016.

Forespørsel fra NAV vedrørende deltakelse på instruktørkurs trinn 1

     

Post ut:
Sendt brev til Hans Ole Klomstad med bekreftelse på at vi aksepterer tilbudet om brøyting vinteren 2015/16

Sendt melding til NAV med opplysning om at kurset er fullt.

Send brev til Nidaros Brukshund klubb hvor det påpekes at noen av deres medlemmer bruker vårt område til lufteplass.   

11/15

Klubbnytt
Sende ut en henvendelse til medlemmene med henstilling om å sende inn stoff til klubbnytt så vi får ut et nummer til jul. Juleannonse kr. 250,-

Medlemsmøte 12.11.15
Per Nymark skal holde foredrag under tittelen «Hvorfor har vi utstilling»

Kjøreregler for godtgjørelser
Styret setter ned kjøreregler for hva som utløser godtgjørelse når en gjør en jobb i forbindelse med arrangement i klubben.

Kursdeltakere på NKK instruktørkurs trinn 1
Her må alle deltakerne sende en søknad til styret om støtte til kurset. Videre må de framskaffe dokumentasjon på formelle krav som stilles.

Julemøte
Julemøte blir på Sandmoen kro den 12. desember. Det vil bli servert varm julebuffet med et rikholdig dessertbord. Klubben sponser noe av kostnadene så prisen pr. medlem blir kr. 450,-

Fårehunden
Her er det kommet fram forslag på noen kandidater. Disse vil det bli søkt om fårehunden for til ordensrådet.

   
 

 

Protokoll nr. 9 2015

NSchK Avd Nordenfjeldske

Møtetittel:

Styremøte

Dato:

07.10.15

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

29.10.15

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Helen Haarberg

X

 

Jan Erik Lerbakk

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:.

Fra NKK Høringsutkast til nye LP regler
Brev fra HAR vedrørende søknadsfrist for Landsdelsutstillinger

Mail fra medlem søm ønsker anbefaling og støtte til instruktørkurs tinn 1

Mail fra Bjørn Lundberget ang juniorsamling 16. – 18. 10.15

Brev fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag vedrørende vår klage på vedtak fra Melhus kommune. Kommunens vedtak oppheves.

Fra NKK brev om kastrerte hunder og deltakelse på utstilling prøver.
Fra HS påminnelse om frister for søknad om arrangement 2016

Utstilling

1.desmber

 

Post ut:
Sendt svar til medlem ang støtte og anbefaling at vedkommende må dokumentere krav med egen hund og tid som hjelpeinstruktør

Sendt forespørsel gjennom Liv Evjen Om Per Nymark kan holde foredrag på medlemsmøte 11. november.

Sendt mail til Nidaros brukshundklubb der vi informerer at vi ikke forfølger samen med Melhus kommune på nåværende tidspunkt.
   

10/15

Juniorsamling:

Det kommer 10 ungdommer som skal være med på samlingen. Barna må hentes på Wærnes Det skal ordnes med mat, de skal ha hunder disponibel. Lørdag kveld skal de på bowling. Søndag skal de ha oppvisning. Sjekk med Sandmoen kro og motell for dusjing på lørdag.
Vi må også rydde i klubbhuset og få ordnet med senger.

Retningslinjer for tillitsvalgte: Styret skal gå gjennom og sette opp retningslinjer for diverse godtgjørelser i forbindelse med stevner osv.

Klubbnytt: da det ikke kommer inn noe stoff fra medlemmene, blir det ikke noe klubbnytt før julenummeret.

TV- DVD-spiller Tak til telt: Styret har vedtatt å gå til anskaffelse av ny tv og dvd spiller. Videre ble det vedtatt å kjøpe ny tak til storteltet da det ble ødelagt under stormen.

Datoer som en kan merke seg:

Styremøte 28. oktober. Tema: Julebord, Fårehunden

Medlemsmøte 12. november

Julemøte 12. desemberGeir/Hilde

Protokoll nr. 8 2015

NSchK Avd Nordenfjeldske

Møtetittel:

Styremøte

06.06.15

19.08.15

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

09.09.2015

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

Vedlegg:

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Helen Haarberg

X

 

Jan Erik Lerbakk

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:.
Mottatt fra NKK anerkjennelse av Utstilling/lydighetprøve ref.nr 1-15396 dato 12.07.2015

Mottatt mail fra Ivan Jensen om at han har en valpekjøper i Trondheim

Mottatt mail fra redaksjonskomiteen hvor de ønsker stoff til bladet

Mottatt mail fra Wright Trafikkskole hvor de ønsker å bruke Stavsøra til mørkekjøring.

     

Post ut:
Tar kontakt med Ivan Jensens valpekjøper med info om klubben
Sendt ut mail til komitemedlemmene med oppfordring til å komme med stoff til klubbnytt.

Sendt mail til Wright trafikkskole der vi sier at de ikke kan bruke Stavsøra til mørkekjøring da vi lyssetter området på kvelder for trening.


Odd

   

09/15

Melhus kommune:
Klagen som vi sendte inn til Melhus kommune skal opp i formannskapet den 25/8-15. Styret har hentet ut papirene fra Melhus kommune. Klubben er ikke informert om dette.

Sendt mail til medlem om hvorfor dens kull er tatt ut av valpelista.

Klubbnytt:
Send ut mail til komiteene om stoff til bladet

NM-IPO
Det er pr. d.d. 10 ekvipasjer. Komiteen har alt under kontroll. Det blir dommerbytte da den ene dommeren er fratatt sine dommerpapirer.

Medlemsmøte:

Snakk med Liv Evjen om å forespørre Per Nymark om han kan holde et foredrag på medlemsmøte den 16. September.

Agilitystevne:

Hilde har sent ut mail til medlemmene om de kunne tenke seg å ta en vakt på kjøkkenet. Det har vært dårlig respons men takk til gjengangerne som stiller opp hver gang.