Protokoll nr. 3 2015

NSchK Avd Nordenfjeldske

Møtedato:

04.03.15.

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

08.04.15

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Helen Haarberg

X

 

Jan Erik Lerbakk

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Mottatt fra NKK informasjon om hundens dag som skal være den 30. Mai 15.

Mottatt mail fra leder i HS vedrørende hans situasjon i forbindelse med Rep.møte
Mottatt mail fra Odd S. Riise vedrørende treningsgruppe i OS

Mottatt mail Ingvild Eggan i forbindelse med valpeshow

Mottatt mail fra Rhonna Robbins-Sponaas hvor hun informerer at hun har mye schäferhundblar og bøker etter sin mann som vi kunne fått

     

Post ut:.

Sendt mail til HS med delegater til rep.møte og bestillinger i den forbindelse
Sendt positivt brev til Odd S. Riise vedrørende treningsgruppe i OS.

Sendt mail til Ingvild S. Eggan vedrørende dommere på valpeshow
Sendt mail til til fru Sponaas der vi tilbyr oss å hente materialet hun har etter sin mann.

     

02/15

-Gjenomgang av Rep.møtemappa
-Medlemsmøte 7. Mars kl. 19.00 på Stavsøra med gjennomgang av repmøtemappa

   

03/15

Styret har oppnevnt nye avlskontakter. De er: Inger Pettersen, Hanne Lilleberg og Trond Aagesen

-Webmaster oppnevnes av styre. I den forbindelse vil vi gå ut til medlemmene på Kickoff møte for å spørre om noen vet om det er noen der ute som kunne tenke seg et slikt verv.

   

04/15

-Kickoff møte med tillitsvalgte den 15. Mars kl. 12.00

-Styremøter vil være den 1. onsdagen i måneden

8. april, 6. mai, 3. juni kl. 20.00

Styrets representant ut i komiteene:

Lydighetskomiteen Trond Aagesen

Utstillingskomiteen Trond Aagesen

Brukshundkomiteen Odd Skar

Kurskomiteen Helen F. Haarberg

Støttekomiteen Unni Wikstrøm

Testkomiteen Hilde A. Eriksen

Redaksjonskomiteen Unni Wikstrøm

Drift og vedlikehold Jan Erik Lerbakk