Protokoll nr. 7 2015

Møtetittel:

Styremøte

19.08.15

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

09.09.2015

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

Vedlegg:

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Helen Haarberg

X

 

Jan Erik Lerbakk

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:.
Mottatt fra NKK anerkjennelse av Utstilling/lydighetprøve ref.nr 1-15396 dato 12.07.2015

Mottatt mail fra Ivan Jensen om at han har en valpekjøper i Trondheim

Mottatt mail fra redaksjonskomiteen hvor de ønsker stoff til bladet

Mottatt mail fra Wright Trafikkskole hvor de ønsker å bruke Stavsøra til mørkekjøring.

     

Post ut:
Tar kontakt med Ivan Jensens valpekjøper med info om klubben
Sendt ut mail til komitemedlemmene med oppfordring til å komme med stoff til klubbnytt.

Sendt mail til Wright trafikkskole der vi sier at de ikke kan bruke Stavsøra til mørkekjøring da vi lyssetter området på kvelder for trening.


Odd

   

09/15

Melhus kommune:
Klagen som vi sendte inn til Melhus kommune skal opp i formannskapet den 25/8-15. Styret har hentet ut papirene fra Melhus kommune. Klubben er ikke informert om dette.

Sendt mail til medlem om hvorfor dens kull er tatt ut av valpelista.

Klubbnytt:
Send ut mail til komiteene om stoff til bladet

NM-IPO
Det er pr. d.d. 10 ekvipasjer. Komiteen har alt under kontroll. Det blir dommerbytte da den ene dommeren er fratatt sine dommerpapirer.

Medlemsmøte:

Snakk med Liv Evjen om å forespørre Per Nymark om han kan holde et foredrag på medlemsmøte den 16. September.

Agilitystevne:

Hilse har sent ut mail til medlemmene om de kunne tenke seg å ta en vakt på kjøkkenet. Det har vært dårlig resposns men takk til gjengangerne som stiller opp hver gang.