Protokoll nr. 4 2015

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

08.04.15

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

06.05.15

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

Vedlegg:

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Helen Haarberg

X

 

Jan Erik Lerbakk

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:
Mottatt mail fra kurskomiteen vedrørende ønske fra medlemmer om å gå NKK instruktørkurs I
Mottatt mail fra kurskomiteen om støtte til hjelpeinstruktør ved kurs
Mottatt brev fra treningsgruppa i OS med informasjon om treningsgruppa
Mottatt søknad fra 3 medlemmer vedrørende støtte til overnatting/hytte på Sølenkurset i forbindelse med ferdselsprøvekurs

     

Post ut:
Sendt mail til kurskomiteen hvor vi sier at de får ta kontakt med instruktør(Ellinor Antonsen) og få en prisoversikt i forhold til NKK instruktørkurs trinn 1
Sendt mail til kurskomiteen der vi sier at hjelpeinstruktør bør gjøre dette av egeninteresse for å starte sin utdannelse da vi dekker instruktørkurs trinn 1.
Svar til 3 medlemmer som søker om støtte til overnatting/hyttet i forbindelse med Sølenkuset

Vedtak: Styret støtter 3 medlemmer som tar utdanning som ferdselsprøveinstruktører. Som kompensasjon for dette skal de gjennomføre ferdselsprøvekurs for avdelingen vederlagsfritt.

Sendt årsmøtereferat og åramøtemappe til HS.

     

05/15

Hundens dag, Ta det opp på oppdrettermøtet og se hva vi kan gjøre til neste år. Få til brosjyrer og en stand. Idedugnad
Møte med Arne Johnsen i Nidaros ang VM-uttak i agility. Fra Drift og vedlikehold: Geir og Trond.. Fra styret Unni, Hilde og Trond og Jan Erik.

Annonsering for oppdrettere: Hjemmeside (oppdrettergaid) og blad kr. 500,-, Skilt på gjerde kr. 500,-. Skilt koster ca. kr. 1800,- + mva. I 2015 betales bare skiltet og annen betaling på skilting blir kr. 500,- som gjelder fra 01.01.16
Gjøremål: Dugnad, Drift og vedlikehold organiserer.

Styremøter: 6. mai og 3. juni kl. 20.00

Medlemsmøter: 20.april og 1. juni kl. 19.30