Protokoll nr. 6 2015

Møtetittel:

Styremøte

01.07.15

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

19.08.15

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

Vedlegg:

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Helen Haarberg

X

 

Jan Erik Lerbakk

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:.
Melding fra avlskontaktene vedrørende en parring der tispen ikke hadde godkjent kåring.

Fra NKK informasjon om rutiner ved bestilling av kritikkskjema og prøvepapirer.

Fra NKK Utstilling og lydighetsprøver ref.nr. 12-150177 dato 25.04-15 er anerkjent.

     

Post ut:
Sendt over papirene fra avlskontaktene til HAR og Arne Kristianstuen for videre behandling   

08/15

Klubben har fått 4 nye godkjente ferdselsprøveinstruktører.

Innkjøp av paviljong til utstillingen

Fellesdugnad før utstillingen annonseres på hjemmesida.

Melhus kommune

Bekreftelse på at klage sendt fra avd. Nordenfjeldske til Melhus kommune er mottatt, men ikke behandlet

Det ble gjennomført møte med grunneierne på Stavsøra den 2/7-15
Tilstede: Grunneiere Klomstad, Skive, Fra Nidaros Brukshundklubb Øyvind Juul Skjetne og fra styret var Geir, Jan Erik, Hilde og Unni. Saken ble gjennomgått og det ble enighet om at Skive, Geir og Jan Erik skal få ordnet et møte med Melhus kommune.Trond