Protokoll nr. 5 2015

Møtetittel:

Styremøte

06.06.15

05.05.15

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

01,07.15

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

Vedlegg:

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Helen Haarberg

X

 

Jan Erik Lerbakk

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:.
Mottatt brev fra Melhus kommune vedrørende Stavsøra
Mottatt brev fra Helge Rødsjø og Kåre Denholm vedrørende syn på gjennomføring av funksjonsanalyse. Tatt til etterretning.
Fra NKK Trøndelag brev der de ønsker samarbeid med klubbene om leie av treningsområde/hall til vintertrening
Mottatt mail fra leder i kurskomiteen vedrørende NKK instruktørkurs trinn1
Mottatt mail fra 2 medlemmer fra støttekomiteen og utstillingskomiteen om at de trekker seg fra sine verv med øyeblikkelig virkning
Mottatt søknad fra medlemmer om støtte til Sølenkurs

     

Post ut:
Sendt klage på vedtak til Melhus kommune

Sendt svar til leder i kurskomiteen at hun kan fortsette med å planlegge NKK trinn 1 instruktørkurs.

Sendt svar til de 2 medlemmene som har trukket seg fra sine verv. Tatt til etterretning
Sendt svar til medlemmer om støtte til Sølenkurs mot at de arrangerer et kurs i avdelingens regi.


Jan Erik

   

07/15

.Møte ang. Stavsøra

Møte med grunneierne og Nidaros brukshundklubb den 2. Juli kl. 16.30 på Stavsøra. Det skal diskuteres en lengre leieavtale og hvordan vi skal angripe saken.

Familiedagen
Retter en stor takk til arrangørene av familiedagen

Klubbartikler

Trykker opp klubbartikler og får tatt opp bestilling fra medlemmene. Vi går for T-skjorter, hettejakker og collegegenser i sort med vår gamle logo.

Annonsering på gjerder

Tilbud om annonsering på gjerder legges ut på hjemmeside og settes inn i klubbnytt.

Lokale for innetrening

Skal sjekke pris på leie av potetlageret for eventuell bruk som treningsplass på vinter både til RIK-trening, lydighet og utstillingstrening.

Sølenkurset 2015:

4 av våre medlemmer har fått støtte for å delta på ferdselsprøveinstruktørkurset mot at de avholder ett kurs for avdelingen.

Styremøter resten av 2015:

  1. 1.juli, 19. August, 9. September, 7. Oktober og 11. November

Medlemsmøter:

Onsdag 16. september kl. 19.30 . Tema kommer senere.