Protokoll nr. 9 2015

NSchK Avd Nordenfjeldske

Møtetittel:

Styremøte

Dato:

07.10.15

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

29.10.15

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Helen Haarberg

X

 

Jan Erik Lerbakk

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:.

Fra NKK Høringsutkast til nye LP regler
Brev fra HAR vedrørende søknadsfrist for Landsdelsutstillinger

Mail fra medlem søm ønsker anbefaling og støtte til instruktørkurs tinn 1

Mail fra Bjørn Lundberget ang juniorsamling 16. – 18. 10.15

Brev fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag vedrørende vår klage på vedtak fra Melhus kommune. Kommunens vedtak oppheves.

Fra NKK brev om kastrerte hunder og deltakelse på utstilling prøver.
Fra HS påminnelse om frister for søknad om arrangement 2016

Utstilling

1.desmber

 

Post ut:
Sendt svar til medlem ang støtte og anbefaling at vedkommende må dokumentere krav med egen hund og tid som hjelpeinstruktør

Sendt forespørsel gjennom Liv Evjen Om Per Nymark kan holde foredrag på medlemsmøte 11. november.

Sendt mail til Nidaros brukshundklubb der vi informerer at vi ikke forfølger samen med Melhus kommune på nåværende tidspunkt.
   

10/15

Juniorsamling:

Det kommer 10 ungdommer som skal være med på samlingen. Barna må hentes på Wærnes Det skal ordnes med mat, de skal ha hunder disponibel. Lørdag kveld skal de på bowling. Søndag skal de ha oppvisning. Sjekk med Sandmoen kro og motell for dusjing på lørdag.
Vi må også rydde i klubbhuset og få ordnet med senger.

Retningslinjer for tillitsvalgte: Styret skal gå gjennom og sette opp retningslinjer for diverse godtgjørelser i forbindelse med stevner osv.

Klubbnytt: da det ikke kommer inn noe stoff fra medlemmene, blir det ikke noe klubbnytt før julenummeret.

TV- DVD-spiller Tak til telt: Styret har vedtatt å gå til anskaffelse av ny tv og dvd spiller. Videre ble det vedtatt å kjøpe ny tak til storteltet da det ble ødelagt under stormen.

Datoer som en kan merke seg:

Styremøte 28. oktober. Tema: Julebord, Fårehunden

Medlemsmøte 12. november

Julemøte 12. desemberGeir/Hilde