Protokoll nr. 10 2015

NSchK Avd Nordenfjeldske

Møtetittel:

Styremøte

Dato

29.10.15

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Helen Haarberg

X

 

Jan Erik Lerbakk

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:.

Mottatt invitasjon fra NKK vedrørende årets Forskningsforum Hund den 3. november 2015 i Oslo
Brev Fra Hans Ole Klomstad med tilbud om brøyting vinteren 2015/16

Mottatt mail fra Laila Kjølsø med bekreftelse på at et medlem har vært hjelpeinstruktør.

Mottatt mail fra leder i kurskomiteen med informasjon om rolleendring innad i komiteen.

Mail fra HBU der de forespør avd. Nordenfjeldske om vi kan arrangere landsdelsmesterskap innenfor alle grener av RIK- sporten i forbindelse med vårt Midtnorsk Mesterskap i 2016.

Forespørsel fra NAV vedrørende deltakelse på instruktørkurs trinn 1

     

Post ut:
Sendt brev til Hans Ole Klomstad med bekreftelse på at vi aksepterer tilbudet om brøyting vinteren 2015/16

Sendt melding til NAV med opplysning om at kurset er fullt.

Send brev til Nidaros Brukshund klubb hvor det påpekes at noen av deres medlemmer bruker vårt område til lufteplass.   

11/15

Klubbnytt
Sende ut en henvendelse til medlemmene med henstilling om å sende inn stoff til klubbnytt så vi får ut et nummer til jul. Juleannonse kr. 250,-

Medlemsmøte 12.11.15
Per Nymark skal holde foredrag under tittelen «Hvorfor har vi utstilling»

Kjøreregler for godtgjørelser
Styret setter ned kjøreregler for hva som utløser godtgjørelse når en gjør en jobb i forbindelse med arrangement i klubben.

Kursdeltakere på NKK instruktørkurs trinn 1
Her må alle deltakerne sende en søknad til styret om støtte til kurset. Videre må de framskaffe dokumentasjon på formelle krav som stilles.

Julemøte
Julemøte blir på Sandmoen kro den 12. desember. Det vil bli servert varm julebuffet med et rikholdig dessertbord. Klubben sponser noe av kostnadene så prisen pr. medlem blir kr. 450,-

Fårehunden
Her er det kommet fram forslag på noen kandidater. Disse vil det bli søkt om fårehunden for til ordensrådet.