Protokoll nr. 7 2015

Møtetittel:

Styremøte

19.08.15

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

09.09.2015

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

Vedlegg:

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Helen Haarberg

X

 

Jan Erik Lerbakk

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:.
Mottatt fra NKK anerkjennelse av Utstilling/lydighetprøve ref.nr 1-15396 dato 12.07.2015

Mottatt mail fra Ivan Jensen om at han har en valpekjøper i Trondheim

Mottatt mail fra redaksjonskomiteen hvor de ønsker stoff til bladet

Mottatt mail fra Wright Trafikkskole hvor de ønsker å bruke Stavsøra til mørkekjøring.

     

Post ut:
Tar kontakt med Ivan Jensens valpekjøper med info om klubben
Sendt ut mail til komitemedlemmene med oppfordring til å komme med stoff til klubbnytt.

Sendt mail til Wright trafikkskole der vi sier at de ikke kan bruke Stavsøra til mørkekjøring da vi lyssetter området på kvelder for trening.


Odd

   

09/15

Melhus kommune:
Klagen som vi sendte inn til Melhus kommune skal opp i formannskapet den 25/8-15. Styret har hentet ut papirene fra Melhus kommune. Klubben er ikke informert om dette.

Sendt mail til medlem om hvorfor dens kull er tatt ut av valpelista.

Klubbnytt:
Send ut mail til komiteene om stoff til bladet

NM-IPO
Det er pr. d.d. 10 ekvipasjer. Komiteen har alt under kontroll. Det blir dommerbytte da den ene dommeren er fratatt sine dommerpapirer.

Medlemsmøte:

Snakk med Liv Evjen om å forespørre Per Nymark om han kan holde et foredrag på medlemsmøte den 16. September.

Agilitystevne:

Hilse har sent ut mail til medlemmene om de kunne tenke seg å ta en vakt på kjøkkenet. Det har vært dårlig resposns men takk til gjengangerne som stiller opp hver gang.

   

Protokoll nr. 6 2015

Møtetittel:

Styremøte

01.07.15

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

19.08.15

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

Vedlegg:

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Helen Haarberg

X

 

Jan Erik Lerbakk

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:.
Melding fra avlskontaktene vedrørende en parring der tispen ikke hadde godkjent kåring.

Fra NKK informasjon om rutiner ved bestilling av kritikkskjema og prøvepapirer.

Fra NKK Utstilling og lydighetsprøver ref.nr. 12-150177 dato 25.04-15 er anerkjent.

     

Post ut:
Sendt over papirene fra avlskontaktene til HAR og Arne Kristianstuen for videre behandling   

08/15

Klubben har fått 4 nye godkjente ferdselsprøveinstruktører.

Innkjøp av paviljong til utstillingen

Fellesdugnad før utstillingen annonseres på hjemmesida.

Melhus kommune

Bekreftelse på at klage sendt fra avd. Nordenfjeldske til Melhus kommune er mottatt, men ikke behandlet

Det ble gjennomført møte med grunneierne på Stavsøra den 2/7-15
Tilstede: Grunneiere Klomstad, Skive, Fra Nidaros Brukshundklubb Øyvind Juul Skjetne og fra styret var Geir, Jan Erik, Hilde og Unni. Saken ble gjennomgått og det ble enighet om at Skive, Geir og Jan Erik skal få ordnet et møte med Melhus kommune.Trond

 

Protokoll nr. 5 2015

Møtetittel:

Styremøte

06.06.15

05.05.15

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

01,07.15

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

Vedlegg:

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Helen Haarberg

X

 

Jan Erik Lerbakk

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:.
Mottatt brev fra Melhus kommune vedrørende Stavsøra
Mottatt brev fra Helge Rødsjø og Kåre Denholm vedrørende syn på gjennomføring av funksjonsanalyse. Tatt til etterretning.
Fra NKK Trøndelag brev der de ønsker samarbeid med klubbene om leie av treningsområde/hall til vintertrening
Mottatt mail fra leder i kurskomiteen vedrørende NKK instruktørkurs trinn1
Mottatt mail fra 2 medlemmer fra støttekomiteen og utstillingskomiteen om at de trekker seg fra sine verv med øyeblikkelig virkning
Mottatt søknad fra medlemmer om støtte til Sølenkurs

     

Post ut:
Sendt klage på vedtak til Melhus kommune

Sendt svar til leder i kurskomiteen at hun kan fortsette med å planlegge NKK trinn 1 instruktørkurs.

Sendt svar til de 2 medlemmene som har trukket seg fra sine verv. Tatt til etterretning
Sendt svar til medlemmer om støtte til Sølenkurs mot at de arrangerer et kurs i avdelingens regi.


Jan Erik

   

07/15

.Møte ang. Stavsøra

Møte med grunneierne og Nidaros brukshundklubb den 2. Juli kl. 16.30 på Stavsøra. Det skal diskuteres en lengre leieavtale og hvordan vi skal angripe saken.

Familiedagen
Retter en stor takk til arrangørene av familiedagen

Klubbartikler

Trykker opp klubbartikler og får tatt opp bestilling fra medlemmene. Vi går for T-skjorter, hettejakker og collegegenser i sort med vår gamle logo.

Annonsering på gjerder

Tilbud om annonsering på gjerder legges ut på hjemmeside og settes inn i klubbnytt.

Lokale for innetrening

Skal sjekke pris på leie av potetlageret for eventuell bruk som treningsplass på vinter både til RIK-trening, lydighet og utstillingstrening.

Sølenkurset 2015:

4 av våre medlemmer har fått støtte for å delta på ferdselsprøveinstruktørkurset mot at de avholder ett kurs for avdelingen.

Styremøter resten av 2015:

  1. 1.juli, 19. August, 9. September, 7. Oktober og 11. November

Medlemsmøter:

Onsdag 16. september kl. 19.30 . Tema kommer senere.