Protokoll nr. 4 2015

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

08.04.15

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

06.05.15

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

Vedlegg:

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Helen Haarberg

X

 

Jan Erik Lerbakk

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:
Mottatt mail fra kurskomiteen vedrørende ønske fra medlemmer om å gå NKK instruktørkurs I
Mottatt mail fra kurskomiteen om støtte til hjelpeinstruktør ved kurs
Mottatt brev fra treningsgruppa i OS med informasjon om treningsgruppa
Mottatt søknad fra 3 medlemmer vedrørende støtte til overnatting/hytte på Sølenkurset i forbindelse med ferdselsprøvekurs

     

Post ut:
Sendt mail til kurskomiteen hvor vi sier at de får ta kontakt med instruktør(Ellinor Antonsen) og få en prisoversikt i forhold til NKK instruktørkurs trinn 1
Sendt mail til kurskomiteen der vi sier at hjelpeinstruktør bør gjøre dette av egeninteresse for å starte sin utdannelse da vi dekker instruktørkurs trinn 1.
Svar til 3 medlemmer som søker om støtte til overnatting/hyttet i forbindelse med Sølenkuset

Vedtak: Styret støtter 3 medlemmer som tar utdanning som ferdselsprøveinstruktører. Som kompensasjon for dette skal de gjennomføre ferdselsprøvekurs for avdelingen vederlagsfritt.

Sendt årsmøtereferat og åramøtemappe til HS.

     

05/15

Hundens dag, Ta det opp på oppdrettermøtet og se hva vi kan gjøre til neste år. Få til brosjyrer og en stand. Idedugnad
Møte med Arne Johnsen i Nidaros ang VM-uttak i agility. Fra Drift og vedlikehold: Geir og Trond.. Fra styret Unni, Hilde og Trond og Jan Erik.

Annonsering for oppdrettere: Hjemmeside (oppdrettergaid) og blad kr. 500,-, Skilt på gjerde kr. 500,-. Skilt koster ca. kr. 1800,- + mva. I 2015 betales bare skiltet og annen betaling på skilting blir kr. 500,- som gjelder fra 01.01.16
Gjøremål: Dugnad, Drift og vedlikehold organiserer.

Styremøter: 6. mai og 3. juni kl. 20.00

Medlemsmøter: 20.april og 1. juni kl. 19.30

   

Protokoll nr. 3 2015

NSchK Avd Nordenfjeldske

Møtedato:

04.03.15.

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

08.04.15

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Helen Haarberg

X

 

Jan Erik Lerbakk

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Mottatt fra NKK informasjon om hundens dag som skal være den 30. Mai 15.

Mottatt mail fra leder i HS vedrørende hans situasjon i forbindelse med Rep.møte
Mottatt mail fra Odd S. Riise vedrørende treningsgruppe i OS

Mottatt mail Ingvild Eggan i forbindelse med valpeshow

Mottatt mail fra Rhonna Robbins-Sponaas hvor hun informerer at hun har mye schäferhundblar og bøker etter sin mann som vi kunne fått

     

Post ut:.

Sendt mail til HS med delegater til rep.møte og bestillinger i den forbindelse
Sendt positivt brev til Odd S. Riise vedrørende treningsgruppe i OS.

Sendt mail til Ingvild S. Eggan vedrørende dommere på valpeshow
Sendt mail til til fru Sponaas der vi tilbyr oss å hente materialet hun har etter sin mann.

     

02/15

-Gjenomgang av Rep.møtemappa
-Medlemsmøte 7. Mars kl. 19.00 på Stavsøra med gjennomgang av repmøtemappa

   

03/15

Styret har oppnevnt nye avlskontakter. De er: Inger Pettersen, Hanne Lilleberg og Trond Aagesen

-Webmaster oppnevnes av styre. I den forbindelse vil vi gå ut til medlemmene på Kickoff møte for å spørre om noen vet om det er noen der ute som kunne tenke seg et slikt verv.

   

04/15

-Kickoff møte med tillitsvalgte den 15. Mars kl. 12.00

-Styremøter vil være den 1. onsdagen i måneden

8. april, 6. mai, 3. juni kl. 20.00

Styrets representant ut i komiteene:

Lydighetskomiteen Trond Aagesen

Utstillingskomiteen Trond Aagesen

Brukshundkomiteen Odd Skar

Kurskomiteen Helen F. Haarberg

Støttekomiteen Unni Wikstrøm

Testkomiteen Hilde A. Eriksen

Redaksjonskomiteen Unni Wikstrøm

Drift og vedlikehold Jan Erik Lerbakk

   

Protokoll nr. 2 2015

NSchK Avd Nordenfjeldske

Møtedato:

17.01.15.

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

04.03.15

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Helen Haarberg

X

 

Jan Erik Lerbakk

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Mottatt takkekort fra Jorunn Strand i forbindelse med hennes 80 års dag
Mottatt mail fra Ingvild Eggan vedrørende valpeshow alle raser

Mail fra leder i kurskomiteen med spørsmål om instruktørkurs trinn 1for nye instruktører.
Mottatt mail fra Liv Evjen der det ble søkt om at Per Georg Evjen er med som observatør ved rep. Møtet i mars.
Mottatt forespørsel fra Norsk Polarhundklubb om leie av område i oktober i forbindelse med deres utstilling

Mottatt mail fra Trond Eriksen, søknad om å være observatør på Rep.møte
Mottatt mail fra Geir Wikstrøm, søknad om å være observatør på Rep.møte

     

Post ut:. NM i bruks. Sendt søknad til HBU om å arrangere NM i bruks
Sendt svar til Norsk Polarhundklubb der vi avslår søknad om leie av område til utstilling i oktober.

Sendt mail til leder av kurskomiteen der vi orienterte om at vi har en pott som er satt av til støtte for medlemmer som vil ta utdanning. Her kan de søke mot at de tar kurs for avdelingen i ettertid.
Sendt til HS liste over deltakere og observatører til rep.møte på Gardemoen.

     

02/15


Ingvild Eggan arbeider med å finne dato for valpeshow alle raser.

   

Flere artikler …