Protokoll nr. 1 2015

NSchK Avd Nordenfjeldske

Møtedato:

11.01.15.

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

17.01.15

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Helen Haarberg

X

 

Jan Erik Lerbakk

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Mottatt mail fra en av avlskontaktene der hun ønsker å trekke seg fra dette vervet etter generalforsamling

Mottatt mail fra medlem av kurskomiteen som hadde en del spørsmål om sin situasjon i komiteen

Sendt mail til Jannike Rynning i Nidaros Agility med en del spørsmål vedrørende utleie i forbindelse med VM-uttak

     

Post ut:

Sendt mail tilbake til avlskontakten der vi takker for den jobb hun har gjort for klubben.

Leder har svart tillitsvalgte i kurskomiteen .

     

01/15

NM i bruks. Er vi positiv til dette. Brukshundkomiteen arbeider videre med dette. I utgangspunktet er styret positiv til dette arrangementet.

Styret må tenke på ny webmaster og avlskontakter.

Arbeidet med årsmeldingen og regnskapet for 2014.

Vi skal gi ut 3 nummer av klubbnytt i 2015.( mai, september og til jul)