Protokoll nr. 9 2016

 

 

 

Møtetittel:

Styremøte
Møtedato: 05.12.16
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte:  15.01.17
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Odd Skar X x
Helen Haarberg X
Hanne Nordgård Lilleberg X
Saknr. Beskrivelse Ansvarlig Frist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Post inn:

Fra NKK: Rik og Brukshundprøver 15.10.16 ref.nr. 84-16110 er anerkjent
Fra NKK: Rik og Brukshundprøver 16.10.16 ref.nr. 84-16111 er anerkjent
Fra NKK: mentalbeskrivelse hund 18.06.16 ref.nr. 87-16018 er anerkjent
Fra NKK: mentalbeskrivelse hund 19.06.16 ref.nr. 87-16019 er anerkjent
Mottatt fra Arve Schive mail der de ønsker en oversikt over trafikktettheten til Stavsøra. Dette i forbindelse med reguleringsplanen.
Mottatt utkast av terminlister utstilling for 2017 og 2018
Mottatt forespørsel fra Norske Redningshunder, Trondheim om leie av klubbhus og testløype en helg i mai.
Mottatt fra HBU foreslåtte endringer i IPO reglene

Post ut:

Sendt purring til oppdretter om manglende melding om parring
Sendt en oversikt til Arve Schive vedrørende trafikktettheten på veien til Stavsøra.
Sendt mail til HS om HS ærespris i lydighet, bruks og utstilling
Sendt svar til Norske Redningshunder, Trondheim der vi ikke leier ut en helg i mai.

Mottatt 3 forslag til generalforsamling/rep.møte fra medlem, der vi ber om at det blir sendt inn som 3 forslag til generalforsamlingen.

Send mail til alle komiteene om at de må få på plass årsmeldingen for 2016 Gikk gjennom arbeidsfordeling til julemøte (julebord)

Styremøte 15.januar 2017 kl 13.00 Budsjettmøte

Styremøte 22. januar 2017 ferdigstilling av innkalling til generalforsamling.

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll nr. 8 2016

 

 

 

Møtetittel:

Styremøte
Møtedato: 06.11.16
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte:  05.12.16
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Odd Skar X
Helen Haarberg X
Hanne Nordgård Lilleberg X
Saknr. Beskrivelse Ansvarlig Frist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post inn:

Invitasjon fra NKK region Trøndelag  ang. møte vedrørende terminliste fro stevner, spesielt valpeshow.

Mottatt fra NKK liste over NKKs utstillinger i 2018

Mottatt fra Nidaros BHK Agility bekreftelse på at de ble arrangøs av uttaksstevne den 17. og 18. juni 2017

Mottatt tilbud fra Hans Ole Klomstad om brøyting/strøing vinteren 16/17

NKK ref. nr. 12-160091 utstilling/lydighet den 23.04.16 er anerkjent

NKK ref. nr. 12-160518 utstilling/lydighet den 24.09.16 er anerkjent

NKK ref. nr. 12-160091 utstilling/lydighet den 23.04.16 er anerkjent

NKK ref. nr. 84-160093 Rik/brukshundprøver den 25.09.16 er anerkjent

NKK ref. nr. 84-160090 Rik/brukshundprøver den 24.09.16 er anerkjent

NKK ref. nr. 84-160069 Rik/brukshundprøver den 24.08.16 er anerkjent

 

 

Post ut:

Sendt positivt svar til Hans Olav Klomstad vedrørende brøyting vinteren 16/17
Sendt mail til 2 oppdrettere som ikke har sendt inn melding om parring og fødte valper

 

 

 

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll nr. 4 2016

 

 

 

 

 

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

01.05.16

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

 

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

          X

 

Odd Skar

X

 

Helen Haarberg

X

 

Hanne Nordgård Lilleberg

X

 

       

 

Sakliste

 

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

 

Post inn:

Mottatt møtereferat fra støttekomiteen

Mottatt møtereferat fra drift og vedlikehold

Fra Melhus kommune melding om vedtak fra 1/1 Dispensasjon fra kommuneplanene arealdel – område for hundeklubb på Stavsøra – ny behandling.

Fra Melhus kommune Referat fra møte vedrørende området på Stavsøra som ble avholdt den 11.03.16

Mottatt tilbud fra Smartprofil vedrørende klær med klubbens logo

Fra NKK Rik og Rik-Brukshundprøver den 13.03.16 ref.nr. 84-16004 er anerkjent

Fra NKK Mentalbeskrivelse Hund den 07.11.2009 ref.nr. 87-09030 er anerkjent

Fra NKK Mentalbeskrivelse Hund den 08.11.2009 ref.nr. 87-09031 er anerkjent

Fra NKK Mentalbeskrivelse Hund den 03.07.2011 ref.nr. 87-11025 er anerkjent

Fra NKK Mentalbeskrivelse Hund den 02.07.2011 ref.nr. 87-11024 er anerkjent

Fra NKK Mentalbeskrivelse Hund den 23.05.2011 ref.nr. 87-11010 er anerkjent

Mottatt fra HS forespørsel om sponsing av premier på Norsk Vinner 2016.
Mottatt mail fra en person som ønsker å bruke område for lufting av hund.
Mottatt søknad fra brukshundkomiteen om utstyr til våre 2 figuranter.

 

 

 

 Post ut:

Sendt svar til person som ønsker å bruk av område til lufting av hund.

Sendt svar til HS der vi sponser 4 klasser på Norsk Vinner 2016

Sendt positivt svar til brukshundkomiteen om innkjøp av noe utstyr til 2 av våre figuranter.

 

 

06/16

Kontaktpersoner fra styret opp mot komiteene:

Brukshundkomiteen:  Odd Skar
Drift og vedllikehold: Trond Aagesen
Utstillingskomiteen:   Unni Wisktrøm
Støttekomiteen:           Hanne Nordgård Lilleberg
Testkomiteen:              Helen Haarberg
Redaksjonskomiteen:   Roger Svendsen
Lydighetskomiteen:      Roger Svendsen
Kurskomiteen:             Hilde Eriksen

Valpeshow alle raser: Her er det en representant fra styret som går inn og har koordineringsansvar.

Smartprofil: Mottatt nye priser på profileringsklær.

Reklameskilt: Hvor mange må bestilles for samme pris som nå?

Møte med komitelederne er satt til 23.mai kl. 18.30
Medlemsmøte også den 23. mai kl. 19.30
Komitemøte LD mesterskap 13.juni kl. 18.30

Det skal ordner nye skilt til våre treningsbaner om brukeravgift/riklisens.

Tema på medlemsmøte til høsten. Snakker med Pollestad

Arrangement i avdelingen:
Komitelederne har ansvar for sine arrangement. Styret blir informert fra komitelederne om hva som er gjennomført. Så langt det er mulig så lages det det program for stevnet. Herunder når kommer dommere osv.

Trønderbladet vil skrive om og være tilstede under LD-arrangementet vårt i juni. I den forbindelse vil de også å besøke oss på en vanlig «treningskveld» og da blir det mest sannsynlig en søndag.

Det vil bli levende musikk på kamerataften i forbindelse med LD-arrangementet.Hanne

Hilde

Helen


Trond