Protokoll nr. 2 2016

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

13.03.16

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

03.04.16

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Helen Haarberg

X

 

Hanne Nordgård Lilleberg

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

01/16

Post inn:
Mottatt søknad fra aussiesklubben om leie av baner for utstilling den 27. mai

Mottatt mail fra Nordenfjeldske fuglehundklubb om å leie område for utstilling den 28.mai

Mottatt mail fra Ola Vallan på vegne av kompetansegruppen Mentaltest om leie av testløype i mai 2017

Mail fra lydighetskomiteen om at de ønsker å avholde kurs i lydighet 8-10.mai på Stavsøra o

Mottatt tilbud fra Foraas Områdesikring om nytt låssystem på Stavsøra.

Mottatt fra NKK informasjon om kurs for ettersøkshund. Tatt til etteretning.

Mottatt mail fra Liv Evjen der det ble forespurt om valpekurs.

Mottatt søknad om støtte til egenandel til våre 3 RIK-dommere

   

Post ut:
Sendt negativt svar til Aussiesklubben om leie av baner den 27.mai

Sendt mail til kompetansegruppa at svar kommer etter 10.april

Lydighetskomiteen har fått positivt svar om at de kan avholde kurs til selvkost.

Sendt oversikt til HS om hvem som skal på Rep.møte fra avd. Nordenfjeldske.

Sendt mail til Nordenfjeldske Fuglehudklubb der vi forklarte at når vi leier ut vårt anlegg så leier vi ut baner og har salg i kafeteria selv. Dette var de ikke interessert i så da ble søknaden trukket.

   

04/16

Gått gjennom tilbudet fra Foraas Områdesikring. Her vil vi få inn flere opplysninger.

Kurskomiteen har fått mailen fra Liv Evjen om valpekurs

Dommere klar til valpeshow alle raser.

Styret har innvilget støtte til egenandel til våre 3 RIK dommere til dommersamling gjennom NKK

Gjennomgang av Kickoff møtet samme dag.

Styremøter gjennomføres den første søndag i måneden.

Medlemsmøte den 06.04.16 med gjennomgang av rep.mappa.

Odd