Protokoll nr. 3 2016

 

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

03.04.16

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

01.05.16

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

 

X

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Helen Haarberg

 

X

Hanne Nordgård Lilleberg

X

 

       

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

 

Post inn:

Mottatt møtereferat fra kurskomiteen

Mottatt møtereferat fra lydighetskomiteen

Mottatt mail fra kurskomiteen der de opplyser at det er problemer med klubbmailen

Mottatt mail fra Norsk Polarhundklubb avd. Midt-Norge om leie av bane den 24. september.

Mottatt mail fra Annett der hun har hatt kontakt med webhotellet vi har hatt vedrørende oppdatering og ny avtale.

 

 

 

Post ut:

Sendt mail til deltaker i NKK trinn 1 kurs med beskjed om at hun måtte få anbefaling fra den klubben hun har hatt sin praksis. Er pr. dags dato ikke medlem i avd. Nordenfjeldske.

Sendt mail til Norsk Polarhundklubb der vi informerer at vi har arrangement samme helg og at de kan få leie en bane på lørdag men at de må holde seg med utstyr selv.

 

 

05/16

Kurskomiteen ordner en foreløpig mailadresse så de får påmeldingene til kurs. Dette til vår hjemmeside er oppdatert.

Annett har fått oppdrag å ordne avtale med webhotellet og at vi får hjemmesiden i orden.

Resten av møte gikk med til å gjennomgå rep.mappa før medlemsmøte den 6.april.