Protokoll nr. 4 2016

 

 

 

 

 

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

01.05.16

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

 

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

          X

 

Odd Skar

X

 

Helen Haarberg

X

 

Hanne Nordgård Lilleberg

X

 

       

 

Sakliste

 

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

 

Post inn:

Mottatt møtereferat fra støttekomiteen

Mottatt møtereferat fra drift og vedlikehold

Fra Melhus kommune melding om vedtak fra 1/1 Dispensasjon fra kommuneplanene arealdel – område for hundeklubb på Stavsøra – ny behandling.

Fra Melhus kommune Referat fra møte vedrørende området på Stavsøra som ble avholdt den 11.03.16

Mottatt tilbud fra Smartprofil vedrørende klær med klubbens logo

Fra NKK Rik og Rik-Brukshundprøver den 13.03.16 ref.nr. 84-16004 er anerkjent

Fra NKK Mentalbeskrivelse Hund den 07.11.2009 ref.nr. 87-09030 er anerkjent

Fra NKK Mentalbeskrivelse Hund den 08.11.2009 ref.nr. 87-09031 er anerkjent

Fra NKK Mentalbeskrivelse Hund den 03.07.2011 ref.nr. 87-11025 er anerkjent

Fra NKK Mentalbeskrivelse Hund den 02.07.2011 ref.nr. 87-11024 er anerkjent

Fra NKK Mentalbeskrivelse Hund den 23.05.2011 ref.nr. 87-11010 er anerkjent

Mottatt fra HS forespørsel om sponsing av premier på Norsk Vinner 2016.
Mottatt mail fra en person som ønsker å bruke område for lufting av hund.
Mottatt søknad fra brukshundkomiteen om utstyr til våre 2 figuranter.

 

 

 

 Post ut:

Sendt svar til person som ønsker å bruk av område til lufting av hund.

Sendt svar til HS der vi sponser 4 klasser på Norsk Vinner 2016

Sendt positivt svar til brukshundkomiteen om innkjøp av noe utstyr til 2 av våre figuranter.

 

 

06/16

Kontaktpersoner fra styret opp mot komiteene:

Brukshundkomiteen:  Odd Skar
Drift og vedllikehold: Trond Aagesen
Utstillingskomiteen:   Unni Wisktrøm
Støttekomiteen:           Hanne Nordgård Lilleberg
Testkomiteen:              Helen Haarberg
Redaksjonskomiteen:   Roger Svendsen
Lydighetskomiteen:      Roger Svendsen
Kurskomiteen:             Hilde Eriksen

Valpeshow alle raser: Her er det en representant fra styret som går inn og har koordineringsansvar.

Smartprofil: Mottatt nye priser på profileringsklær.

Reklameskilt: Hvor mange må bestilles for samme pris som nå?

Møte med komitelederne er satt til 23.mai kl. 18.30
Medlemsmøte også den 23. mai kl. 19.30
Komitemøte LD mesterskap 13.juni kl. 18.30

Det skal ordner nye skilt til våre treningsbaner om brukeravgift/riklisens.

Tema på medlemsmøte til høsten. Snakker med Pollestad

Arrangement i avdelingen:
Komitelederne har ansvar for sine arrangement. Styret blir informert fra komitelederne om hva som er gjennomført. Så langt det er mulig så lages det det program for stevnet. Herunder når kommer dommere osv.

Trønderbladet vil skrive om og være tilstede under LD-arrangementet vårt i juni. I den forbindelse vil de også å besøke oss på en vanlig «treningskveld» og da blir det mest sannsynlig en søndag.

Det vil bli levende musikk på kamerataften i forbindelse med LD-arrangementet.Hanne

Hilde

Helen


Trond