Protokoll nr. 5 2016

 

 

 

 

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 14.08.16
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 13.09.16
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm           X
Odd Skar X
Helen Haarberg X
Hanne Nordgård Lilleberg X
       

Sakliste

Saknr. Beskrivelse Ansvarlig Frist
Post inn

Mottatt forespørsel fra HBU om sponsing til NM i bruks

Mottatt fra HS melding om at et medlem har fått aktivitetssperre i 5 mnd.

Mottatt fra NKKK melding om at funksjonsanalyse 21.04.13 er anerkjent. Ref.nr. 81-13005

Mottatt fra NKK melding om at Rik/brukshundprøver den 08.06.16 er anerkjent Refnr. 84-16040

Mottatt fra NKK melding om at Rik/brukshundprøver den 23.04.16 er anerkjent. Ref.nr. 84-16014

Mail fra HBU der de tilbyr kurs for avdelingene innenfor RRP og RSP.

Mail fra HBU der de ønsker hjelpere til for å gjennomføre NM i Bruks.

Mottatt søknad fra testkomiteen der de ønsker å avholde figurant og testlederkurs 2-4. september. Instruktør Ola Vallan

Post ut

Styret i avd Nordenfjeldske støtter NM i bruks med kr. 2500,-

Sendt brev til et medlem som har mottatt støtte til instruktørkurs med oppfordring til å betale tilbake støtten da kravene ikke ble innfridd.

07/16

Avd. Nordenfjeldske skal arrangere kurs i RRP og RSP

Avd. Nordenfjeldske skal avholde figurant og testlederkurs

Agilitystevne den 20. og 21. august . Hanne ordner liste for kjøkkenvakt.

10. september reserveres kursrommet til RRP og RSP kurs

Noen uoverenstemmelser i lydighetskomiteen. Roger tar kontakt

Webmaster: Roger snakker med Annett og Odd snakker med Kristin.

Odd

Test