Protokoll nr.7 2016

 

 

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 04.10.16
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 29.10.16
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Odd Skar
X
Helen Haarberg X
Hanne Nordgård Lilleberg X
Saknr. Beskrivelse Ansvarlig Frist

 

Post inn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post ut

Mottatt søknad fra 3 medlemmer om støtte til Ringsekretærkurs arrangert av NKK region Trøndelag

Mottatt mail fra utstillingskomiteen som holder på å utarbeide nye regler for tildeling av årets utstillingshund som skal gjelde fra 2017.

Mottatt fra HS informasjon om søknadsfrister for arrangement.

Mottatt fra HS forespørsel om donasjon til de som skal til laget som skal til WSUV VM IPO.

Mottatt mail fra NKK der de informerer om at dagens mailsystem fra 1.desember 16 vil bli kuttet ut. Dette på grunn av mye spam.Kan da ikke sende fra NKK mailen men kun motta post fra NKK.

Mottatt fra HS informasjon om at NKK har lagt ut sin terminliste for 2017 på nett.

Mottatt fra HBU poengtabell for HS ærespremie i bruks.

Svar fra HS på brev fra avd. Nordenfjeldske v/leder, vedrørende handlingsplanen som ble vedtatt på  rep.møtet. HS svarer at gjeldende praksis er å svare til rep.møtet, og ikke til avdelingene.

Fra NKK funksjonsanalyse den 17.04.16 med Ref.nr. 81-16005 er anerkjent.

Fra NKK mentalbeskrivelse Hund den 16.04.16 med Ref.nr. 87-16001 er anerkjent.

Forespørsel fra Nidaros Agility om leie av anlegget 17 – 18 juni 2017. Uttaksstevne

Sendt svar til 3 av våre medlemmer om at de innvilges støtte til Ringsekretærkurs arrangert av NKK Region Trøndelag

Videresendt til de aktuelle komiteene skriv fra HS om søknadsfrister til arrangement,

Sendt forespørsel til HS om hvor langt de var kommet med handlingsplanen som ble vedtatt på rep.møtet.

Sendt tilbakemelding til Nidaros Agility der de får leie anlegget 17. – 18. juni 2017

Vedtak:
 Geir Flønes og Nina Eilertsen mottar støtte til ringsekretærkurs mot å stille som ringsekretær på 2 arrangement i avdeling Nordenfjeldskes regi.
Et medlem har trukket sin søknad da hun blir støttet av NKK Region Trøndelag.

Forespørselen fra HS om donasjon til VM-laget kon inn en uke før de skulle reise. Avd. Nordenfjeldske støtter ikke dette arrangementet.

Når det gjelder oppdatering av valpelistene opp mot hjemmeside så skal avlskontaktene gjøre dette.

Vi må få ordnet mailadresser til de forskjellige komiteene og styre før NKK omgjør sin database.

Hadde en diskusjon rundt LD- mesterskap, og kom fram til at vi skal søke om dette for 2017.

Forslag fra Erik Skamfer om å arrangere en mimrekveld for våre «gamle» medlemmer. Dette blir gjennomført den 26. oktober og vil bli annonsert på facebook. Erik Skamfer har ansvaret.